الگوهای سنتی منظم (Conventional)

کدهای هالند: کهن‌الگوهای سنتی منظم (Conventional)

,
کهن‌الگوها (آرکی‌تایپ‌ها) سمبلی از طبیعت و ماهیت شخصیت هریک از ما هستند. آزمون تمایلات شغلی هالند به‌عنوان یکی از آزمون‌های برتر جهانی در این حوزه شناخته شده است که به‌طور خاص بر روی خصوصیات و ویژگی‌های غالب رفتاری افراد در ارتباط با شغل، شیوه‌ی تفک…
الگوهای ریسک‌پذیر (Enterprising)

کدهای هالند: کهن‌الگوهای ریسک‌پذیر (Enterprising)

,
کهن‌الگوها (آرکی‌تایپ‌ها) سمبلی از طبیعت و ماهیت شخصیت هریک از ما هستند. آزمون تمایلات شغلی هالند به‌عنوان یکی از آزمون‌های برتر جهانی در این حوزه شناخته شده است که به‌طور خاص بر روی خصوصیات و ویژگی‌های غالب رفتاری افراد در ارتباط با شغل، شیوه‌ی تفک…
الگوهای اجتماعی (Social)

کدهای هالند: کهن‌الگوهای اجتماعی (Social)

,
کهن‌الگوها (آرکی‌تایپ‌ها) سمبلی از طبیعت و ماهیت شخصیت هریک از ما هستند. آزمون تمایلات شغلی هالند به‌عنوان یکی از آزمون‌های برتر جهانی در این حوزه شناخته شده است که به‌طور خاص بر روی خصوصیات و ویژگی‌های غالب رفتاری افراد در ارتباط با شغل، شیوه‌ی تفک…
الگوهای هنری (Artistic)

کدهای هالند: کهن‌الگوهای هنری (Artistic)

,
کهن‌الگوها (آرکی‌تایپ‌ها) سمبلی از طبیعت و ماهیت شخصیت هریک از ما هستند. آزمون تمایلات شغلی هالند به‌عنوان یکی از آزمون‌های برتر جهانی در این حوزه شناخته شده است که به‌طور خاص بر روی خصوصیات و ویژگی‌های غالب رفتاری افراد در ارتباط با شغل، شیوه‌ی تفک…
الگوهای جستجوگر (Investigative)

کدهای هالند: کهن‌الگوهای جستجوگر (Investigative)

,
کهن‌الگوها (آرکی‌تایپ‌ها) سمبلی از طبیعت و ماهیت شخصیت هریک از ما هستند. آزمون تمایلات شغلی هالند به‌عنوان یکی از آزمون‌های برتر جهانی در این حوزه شناخته شده است که به‌طور خاص بر روی خصوصیات و ویژگی‌های غالب رفتاری افراد در ارتباط با شغل، شیوه‌ی تفک…
الگوهای واقع‌گرایانه (Realistic)

کدهای هالند: کهن‌الگوهای واقع‌گرایانه (Realistic)

,
کهن‌الگوها (آرکی‌تایپ‌ها) سمبلی از طبیعت و ماهیت شخصیت هریک از ما هستند. آزمون تمایلات شغلی هالند به‌عنوان یکی از آزمون‌های برتر جهانی در این حوزه شناخته شده است که به‌طور خاص بر روی خصوصیات و ویژگی‌های غالب رفتاری افراد در ارتباط با شغل، شیوه‌ی تفک…
پرسشنامه‌ی سلامت روان،

پرسشنامه‌ی سلامت روان

,
معرفی «پرسشنامه سلامت روان» - با رویکرد قرآنی پرسشنامه QHT با هدف سنجش سطح «سلامت روان» و با رویکرد قرآنی طراحی شده است. این پرسشنامه در دو فرم کوتاه (چهل سؤالی: QHT-40) و بلند (صد سؤالی: QHT-100) ارائه گردیده است. ویژگی مهم این پرسشنامه، سنج…
پرسشنامه‌‌‌‌ی چند محوری بالینی میلون 3،

پرسشنامه‌‌‌‌ی چند محوری بالینی میلون ۳

,
پرسش‌نامه‌ی چند محوری بالینی میلون-3 یک ابزار 175 گویه‌‌‌ای است که دارای 28 زیرمقیاس است. این زیرمقیاس‌‌‌ها در 5 دسته کلی طبقه‌‌‌بندی می‌‌‌شوند: شاخص‌‌‌های تغییرپذیری، الگوهای شخصیت بالینی، آسیب‌‌‌شناسی شدید شخصیت، نشانگان بالینی و نشانگان شدید. …
آزمون شخصیت نئو (PI-R)،

آزمون شخصیت نئو (PI-R)

,
اگر ما ویژگی‌های شخصیتی خودمان را بشناسیم، می‌توانیم بهتر برای خود برنامه‌ریزی کنیم، به آرامش برسیم، مشکلات زندگیمان را کشف کنیم و واکنش‌های خود را در موقعیت‌ها پیش‌بینی کنیم. همچنین شناخت ویژگی‌های دیگران به ما در انتخاب درست شریک زندگی، است…
آزمون افسردگی (‌Beck)،

آزمون افسردگی (‌Beck)

,
بسیاری از افراد ممکن است تجربه‌های تلخی از دوره‌های غم و اندوه را داشته باشند. اما افسردگی با این تجربه‌های تلخ تفاوت دارد. در واقع اگر میزان غم و اندوه با یک اتفاق ناراحت‌کننده توجیه شود و مدت زمانی که فرد در این دوران است کوتاه باشد، می‌توان ام…
آزمون اضطراب (‌Beck)،

آزمون اضطراب (‌Beck)

,
ما ممکن است مشکلات معده، مشکلات خواب، سردرد یا حتی دردهای عضلانی را به طور مستقیم به استرس مرتبط ندانیم. خیلی اوقات وقتی به یک پزشک مراجعه می‌کنیم می‌گوید مشکلات ناشی از اضطراب یا استرس است. درحالیکه تجربه این اضطراب برای ما آنقدر ملموس نبوده است. ا…
آزمون نقص‌توجه و بیش‌فعالی کانرز (CAARS)،

آزمون نقص‌توجه و بیش‌فعالی کانرز (CAARS)

,
اگر نمی‌توانید برای مدت طولانی یک کتاب را بدون حواسپرتی بخوانید، اگر در حین انجام یک فعالیت کاری دچار پرش افکار و حواسپرتی هستید، اگر کارها را فراموش کرده و وسائل خود را گم می‌کنید، اگر نمی‌توانید نوبت را در مکالمه، صف یا بازی رعایت کنید، ممکن…
مقیاس خودسنجی شخصیت PID-5،

مقیاس خودسنجی شخصیت PID-5

,
ویژگی‌های شخصیتی به ما کمک می‌کنند تا رفتارهای خود و اطرافیانمان را پیش‌بینی کنیم. وقتی در یک رابطه می‌دانیم که شریکمان به طور شخصیتی از کمتر چیزی لذت می‌برد، شاید کمتر خود را مقصر بدانیم یا کمتر برای خوشحال کردن این فرد تلاش کنیم. در واقع برچسب‌…
آزمون روانی-اجتماعی نیرومندی من (EGO)،

آزمون روانی-اجتماعی نیرومندی من (EGO)

,
فروید می‌گوید: "موضوع حیاتی در تمام جنبه‌های زندگی ما (برای مثال سلامتی یا بیماری) مربوط به ضعف یا نیرومندی خود (ایگو) است." وقتی موضوع ضعیف بودن یا قوی بودن ایگو مطرح است، منظور ما میزان انرژی این بخش نسبت به بخش‌های دیگر یعنی اید (نهاد) و …
مقیاس‌های شدت نشانگان،

مقیاس‌های شدت نشانگان

, ,
درمانگر بعد از مشکوک شدن به حوزه‌ای می‌تواند ویژگی‌های آن حوزه را با آزمون‌های سطح دو بررسی کند. اما زمانی‌که درمانگر به وجود اختلال یا نبود آن مشکوک است باید آزمون‌های شدت نشانگان را بررسی کند. در واقع سوال این است که آیا شدت این نشانگان در باز…
مقیاس‌های تشخیصی سطح دو،

مقیاس‌های تشخیصی سطح دو

, ,
درمانگر بعد از غربالگری (اجرای آزمون‌های مشترک‌الحوزه) باید به بررسی دقیق‌تر حوزه‌های مشکوک بپردازد. در واقع نشانگان بررسی می‌شوند اما همچنان آزمون‌ها برای برچسب زدن یک اختلال نیست بلکه این آزمون‌ها حضور نشانگان را بررسی می‌کنند. آزمون‌های سطح …
مقیاس خودسنجی نشانه‌های مشترک‌الحوزه،

مقیاس خودسنجی نشانه‌های مشترک‌الحوزه

, ,
آزمون‌های غربال‌گری روانشناختی تصور کنید فردی به یک متخصص روانشناس مراجعه می‌کند. این متخصص نیاز دارد تا با مصاحبه و بررسی تمام ابعاد (مثل سابقه پزشکی و خانوادگی، علت مراجعه، شکایات و ...) به تشخیص مشکل مراجع بپردازد. این فرآیند اغلب زمانبر است. …
آزمون مهارت‌های ارتباطی کویین‌دام،

آزمون مهارت‌های ارتباطی کویین‌دام

,
آیا اغلب متوجه می‌شوید که منظور دیگران را اشتباه فهمیده‌اید؟ آیا در بیان واضح و روشن منظورتان مشکل دارید؟ می‌دانستید وقتی صحبت از ارتباط می‌شود، اینکه چه چیزی می‌گویید و چه چیزی نمی‌گویید به یک اندازه مهم هستند؟ ارتباط فرآیند انتقال سیگنال/پیام بین فر…