شرایط و مقررات استفاده از خدمات

شرایط و مقررات استفاده از خدمات

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشور…
توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)

توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ مقدمه این بیانیه، سطح توافق دوجانبه در خصوص ارائه خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های شرکت پردازش نمایه هوشمند پارسیان (پروفایل‌سنتر) را در صورت لزوم مشخص می‌کند. خدمات مشمول توافق‌نامه کلیه سرویس‌های مبتنی…
راهنمای استفاده از حق فراموشی (حذف اکانت)

راهنمای استفاده از حق فراموشی (حذف اکانت)

پروفایل‌سنتر (پروفایل °۳۶۰) پلتفرم سنجش، تحلیل و توسعه افراد و نسل جدید ابزارهای شناخت و مشاوره است که با ارائه آزمون‌های معتبر توصیفی؛ یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران با استاندارد مشاغل اونت (O*NET) و به‌کارگیری الگوریتم پیشرفته و هوشمند انطباق شغلی…
شرایط و مقررات استفاده از خدمات - 22 دی 1400

شرایط و مقررات استفاده از خدمات – ۲۲ دی ۱۴۰۰

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۲۲ دی ۱۴۰۰ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشو…
دستورالعمل استفاده از هویت بصری پروفایل‌سنتر

دستورالعمل استفاده از هویت بصری پروفایل‌سنتر

دانلود مجموعه نشان‌واره‌های پروفایل‌سنتر با فرمت PNG   استفاده از نشان‌واره (لوگو) پروفایل‌سنتر به‌منظور تبلیغات،‌ بازاریابی و فروش خدمات و محصولات این مجموعه پس از اخذ مجوز و انجام توافقات رسمی لازم و با رعایت مفاد شرایط و مقررات است…
خط‌مشی رازداری و رویه حفاظت از حریم خصوصی کاربران

خط‌مشی رازداری و رویه حفاظت از حریم خصوصی کاربران

پروفایل‌سنتر (پروفایل °۳۶۰) پلتفرم سنجش، تحلیل و توسعه افراد و نسل جدید ابزارهای شناخت و مشاوره است که با ارائه آزمون‌های معتبر توصیفی؛ یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران با استاندارد مشاغل اونت (O*NET) و به‌کارگیری الگوریتم پیشرفته و هوشمند انطباق شغلی…
راهنمای سطوح دسترسی کاربران

راهنمای سطوح دسترسی کاربران

پروفایل‌سنتر (پروفایل °۳۶۰) پلتفرم سنجش، تحلیل و توسعه افراد و نسل جدید ابزارهای شناخت و مشاوره است که با ارائه آزمون‌های معتبر توصیفی؛ یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران با استاندارد مشاغل اونت (O*NET) و به‌کارگیری الگوریتم پیشرفته و هوشمند انطباق شغلی…
شرایط و مقررات استفاده از خدمات - 31 مرداد 1400

شرایط و مقررات استفاده از خدمات – ۳۱ مرداد ۱۴۰۰

آخرین تاریخ به‌روزرسانی: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ازآنجاکه پروفایل‌سنتر یک سامانه نرم‌افزاری و زیرساخت الکترونیک تحلیل با محوریت ارائه خدمات سنجش و تحلیل مبتنی بر آزمون‌های شناختی و غیرشناختی و ارزیابی سازگاری شغلی است که در چارچوب قوانین و مقررات حاکم …