تغییرات نسخه‌های پلتفرم پروفایل‌سنتر

تغییرات نسخه‌های پلتفرم پروفایل‌سنتر

پروفایل‌سنتر با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان، تغییرات کارآمدی را در بازه‌های زمانی مختلف در پلتفرم خود ایجاد کرده است.

از جمله تغییرات می‌توان به بازطراحی رابط کاربری، تجربه کاربری، افزودن آزمون‌ها، به‌روزرسانی در بانک اطلاعات مشاغل O*NET و بانک‌های اطلاعات رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و مسیرهای تحصیلی شغلی و افزایش سرعت و دقت الگوریتم تناسب شغلی اشاره کرد.

تغییرات انجام‌شده در پلتفرم پروفایل‌سنتر به شرح زیر است:

۲.۶.۴
۲ ماه قبل

ارتقاء پروفایل °۳۶۰

اضافه شده

افزودن نسخه قابل چاپ (PDF) به پروفایل °۳۶۰ کاربران

۲.۶.۳
۳ ماه قبل

ارتقاء پنل سازمانی

اضافه شده

بسته‌های اختصاصی کانون ارزیابی

اضافه شده

بسته‌های اختصاصی مشاوره مدارس

اضافه شده

بسته‌های اختصاصی کوچینگ و مشاوره

۲.۶.۲
۴ ماه قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

بهبود یافته

بهینه‌سازی گزارش نرم‌افزارهای مناسب یادگیری

بهبود یافته

بهینه‌سازی گزارش تحلیل صنایع و گروه‌های شغلی

۲.۶.۱۱
۵ ماه قبل

بروزرسانی در پنل سازمانی

منسوخ شده

تعلیق موقت سرویس دامنه اختصاصی برای پنل سازمانی

۲.۶.۱
۶ ماه قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

بهبود یافته

ارتقاء مسیرهای تحصیلی شغلی (۶۰۰۰+ مسیر)

۲.۶.۰
۷ ماه قبل

ارتقاء پنل سازمانی

اضافه شده

افزودن نسخه قابل چاپ (PDF) پروفایل °۳۶۰ برای کارشناسان سازمان

اضافه شده

افزودن امکان محدودسازی دسترسی کاربران به نتایج بسته‌های اختصاصی سازمان

۲.۵.۲
۷ ماه قبل

ارتقاء پنل سازمانی

اضافه شده

افزودن امکان دریافت خروجی اکسل از گزارش‌ها

بهبود یافته

بهبود Paging تمامی گزارش‌ها

بهبود یافته

بهبود گزارش تخصیص‌ها

اضافه شده

افزودن امکان انتقال کاربران بین گروه‌ها

۲.۵.۱
۷ ماه قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

بهبود یافته

افزایش تعداد مشاغل گزارش تحلیلی سازگاری شغلی به ۹۱۶ عنوان شغلی

به‌روز شده

به‌روزرسانی گزارش تحلیلی سازگاری شغلی در بسته‌های هدایت شغلی

۲.۵.۰
۷ ماه قبل

به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشاغل O*NET

بهبود یافته

بهبود ابزار جستجوی مشاغل و افزودن قابلیت جستجوی همزمان عناوین شغلی فارسی و انگلیسی (مجموعاً بیش از ۲۱۰ هزار عنوان شغلی)

به‌روز شده

به‌روزرسانی پایگاه داده عناوین شغلی فارسی با بیش از ۱۶۰ هزار عنوان شغلی (برگرفته از بانک عناوین شغلی تأمین اجتماعی)

به‌روز شده

به‌روزرسانی پایگاه داده مشاغل به نسخه ۲۸.۱ اونِت

۲.۴.۱
۷ ماه قبل

ارتقاء ابزارهای سنجش

اصلاح شده

اصلاح گزارش مقیاس شخصیت PID-5 (فرم کوتاه)

اصلاح شده

اصلاح گزارش مقیاس شدت نشانگان افسردگی (بزرگسال)

اصلاح شده

اصلاح گزارش آزمون اضطراب (‌Beck)

اضافه شده

افزودن آزمون‌های استعدادیابی کلیفتون (گالوپ) فرم کوتاه و بلند

اضافه شده

افزودن آزمون سنجش تسلط مغزی هرمن

اضافه شده

افزودن پرسشنامه سبک فرزندپروری بامریند

اضافه شده

افزودن آزمون طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (فرم بلند)

به‌روز شده

اصلاح گزارش آزمون طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (فرم مختصر)

۲.۴.۰
۹ ماه قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

اضافه شده

افزودن گزارش تحلیل محتوای درسی مناسب فرد

۲.۳.۴
۱ سال قبل

ارتقاء ابزارهای سنجش

بهبود یافته

نرمال‌سازی نتایج آزمون ۵ عاملی شخصیت (۲۱ سوالی) بر اساس +۱۰۰۰۰ نمونه

۲.۳.۳
۱ سال قبل

ارتقاء ابزارهای سنجش

اضافه شده

افزودن آزمون انگیزش تحصیلی (AMS)

اضافه شده

افزودن آزمون سبک‌های یادگیری کُلب (LSI)

اضافه شده

افزودن آزمون سرسختی روانشناختی نوجوانان (AHS)

اضافه شده

افزودن آزمون سبک‌های یادگیری کودکان

اضافه شده

افزودن آزمون سنجش کوررنگی ایشی‌هارا

اضافه شده

افزودن آزمون سنجش کوررنگی کودکان

بهبود یافته

اصلاح آزمون هوش چندگانه گاردنر (بزرگسال)

اضافه شده

افزودن آزمون هوش چندگانه‌ی گاردنر، ۳-۱۲ سال (فرم والدین)

اضافه شده

افزودن آزمون هوش چندگانه‌ی گاردنر (۱۲ تا ۱۸ سال)

اضافه شده

افزودن آزمون خودکارآمدی عمومی Scherer

۲.۳.۲
۲ سال قبل

پایان فعالیت نسخه اول پروفایل °۳۶۰

حذف شده

حذف دسترسی به پروفایل °۳۶۰ نسخه ۱ نرم‌افزار

۲.۳.۱
۲ سال قبل

ارتقاء ابزارهای سنجش

اضافه شده

افزودن آزمون نقش در گروه ‌Belbin

اضافه شده

افزودن آزمون استرس شغلی (HSE)

اضافه شده

افزودن پرسشنامه نیازهای اساسی گلاسر (Glasser)

اضافه شده

افزودن آزمون فرهنگ مدرسه گرونرت (SCS)

اضافه شده

افزودن آزمون رضایت شغلی (JDI)

اضافه شده

افزودن آزمون روانی- اجتماعی نیرومندی من

اضافه شده

افزودن آزمون شخصیت Cattell

اضافه شده

افزودن آزمون طرحواره یانگ (فرم مختصر)

اضافه شده

افزودن آزمون سلامت روان بر مبنای «تربیت قرآنی» (فرم کوتاه و بلند)

اضافه شده

افزودن آزمون شخصیت NEO (فرم ۲۱ سوالی)

اضافه شده

افزودن آزمون شخصیت NEO (فرم ۲۴۰ سوالی)

اضافه شده

افزودن پرسشنامه‌‌‌‌ی چندجنبه‌‌ای شخصیتی مینه‌‌سوتا (MMPI-2)

اضافه شده

افزودن مقیاس خودسنجی شخصیت PID-5 (فرم کوتاه و بلند)

اضافه شده

افزودن پرسشنامه‌‌‌‌ی چند محوری بالینی میلون ۳ (MCMI-3)

اضافه شده

افزودن آزمون‌های تشخیصی و بالینی کودک

اضافه شده

افزودن آزمون‌های تشخیصی و بالینی بزرگسالان

۲.۳.۰
۲ سال قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

اضافه شده

راه‌اندازی گزارش دوره‌های فنی حرفه‌ای مناسب فرد

اضافه شده

افزودن بانک اطلاعات دوره‌های فنی حرفه‌ای (بیش از ۵۸۰۰ دوره)

۲.۲.۰
۳ سال قبل

ارتقاء پنل سازمانی

اضافه شده

افزودن ابزار دستیار استخدام

اضافه شده

افزودن ابزار استانداردسازی شغلی

۲.۱.۰
۳ سال قبل

ارتقاء پنل سازمانی

اضافه شده

افزودن گزارش نیازمندی‌های ارتقای شغلی فرد

اضافه شده

افزودن گزارش جایگاه متناسب با شایستگی‌های فردی

اضافه شده

افزودن گزارش مقایسه چندبعدی منابع انسانی (کاربران)

اضافه شده

افزودن گزارش نیم‌رخ دموگرافیک کاربران

۲.۰.۰
۳ سال قبل

ارائه نسخه دوم پلتفرم سنجش و تحلیل پروفایل‌سنتر

اضافه شده

راه‌اندازی نسخه ۲ پروفایل °۳۶۰ کاربران

اضافه شده

راه‌اندازی سرویس B2B و پنل سازمانی با امکانات مدیریت کاربران، خرید و تخصیص بسته، و راه‌اندازی فروشگاه آزمون

بهبود یافته

بازنویسی کامل موتور آزمون ساز و معماری سامانه بر مبنای مدل مبتنی بر سنجه‌ها (مقیاس‌ها)

بهبود یافته

ارتقای بسته‌های سنجش سازگاری شغلی، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته مبتنی بر الگوریتم جدید تناسب شغلی

۱.۴.۰
۳ سال قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

به‌روز شده

به‌روزرسانی مسیرهای تحصیلی شغلی

به‌روز شده

به‌روزرسانی پایگاه داده رشته‌های تحصیلی دانشگاهی ایران (بیش از ۳۸۰۰ رشته مقطع دانشگاهی)

۱.۳.۰
۳ سال قبل

به‌روزرسانی بانک اطلاعات مشاغل O*NET

به‌روز شده

به‌روزرسانی پایگاه داده مشاغل به نسخه ۲۶.۱ اونِت

۱.۲.۰
۳ سال قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

منسوخ شده

حذف پرسشنامه‌های خوداظهاری سنجش سطح دانش، توانایی‌های فیزیکی و تسلط بر فعالیت‌های کاری از الگوریتم تناسب شغلی

بهبود یافته

بهینه‌سازی الگوریتم سنجش تناسب شغلی با اصلاح محاسبه همبستگی بین متغیرها

بهبود یافته

نرمال‌سازی نتایج آزمون‌های هالند، سبک‌کار، ارزش‌های کاری، گاردنر، مهارت‌ها و mbti، بر اساس +۷۰۰۰۰ نمونه

۱.۱.۰
۵ سال قبل

ارتقاء الگوریتم تناسب شغلی

اضافه شده

افزودن بسته انتخاب رشته دانشگاه

اضافه شده

افزودن بسته هدایت تحصیلی

اضافه شده

افزودن بانک اطلاعات مسیرهای تحصیلی شغلی

اضافه شده

افزودن بانک اطلاعات رشته‌های دانشگاهی ایران (حدود ۱۰۰۰ رشته)

۱.۰.۲
۵ سال قبل

ارتقاء ابزارهای سنجش

اضافه شده

افزودن آزمون شخصیت NEO (فرم ۶۰ سوالی)

اضافه شده

افزودن آزمون مهارت‌‌های مدیریتی (Whetten)

اضافه شده

افزودن سنجش سبک‌های رهبری (MLQ)

اضافه شده

افزودن آزمون DiSC (گزارش پایه)

اضافه شده

افزودن آزمون هوش چندگانه گاردنر

۱.۰.۱
۶ سال قبل

ارتقاء ابزارهای سنجش

اضافه شده

افزودن آزمون مهارت‌های ارتباطی (Queendom)

اضافه شده

افزودن آزمون سنجش خلاقیت

اضافه شده

افزودن آزمون هوش هیجانی (EQ)

اضافه شده

افزودن سنجش هوش‌بهر (IQ)

اضافه شده

افزودن تیپ‌شناسی شخصیتی mbti

۱.۰.۰
۶ سال قبل

راه‌اندازی اولین نسخه پروفایل‌سنتر

اضافه شده

ارائه اولین نسخه بسته سنجش سازگاری شغلی (انتخاب شغل مناسب)

اضافه شده

افزودن پرسشنامه‌های دانش، مهارت

اضافه شده

افزودن آزمون هالند، سبک‌کاری، ارزش‌های حرفه‌ای

اضافه شده

ارائه نسخه فارسی بانک اطلاعات مشاغل O*NET نسخه ۲۵.۳