تحلیل جامع تناسب (سازگاری) شغلی

راهنمای استفاده از تحلیل جامع تناسب (سازگاری) شغلی

,
این گزارش، مهم‌ترین و جامع‌ترین تحلیل در خصوص مشاغل متناسب با کاربر است که در حال حاضر هیچ نمونه مشابه ایرانی و خارجی با این سطح از اطلاعات و کیفیت وجود ندارد.در این گزارش فهرست تمامی مشاغل بر مبنای طبقه‌بندی O*NET (بالغ‌بر 900 عنوان شغلی) به ترتیب …
تفاوت شغل و حرفه

تفاوت شغل، اشتغال و حرفه

, ,
شغل، اشتغال و حرفه هر سه به یک مفهوم مرتبط‌اند، چیزی که برای امرار معاش انجام می‌دهید. تفاوت بین این سه کلمه بیش از مفهومشان است. درک این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید که مایل هستید کدام‌یک را برای امرار معاش انجام دهید. اشتغال …