تناسب میان شغل و شاغل

اهمیت تناسب میان شغل و شاغل را فراموش نکنید

, , , ,
زندگی اجتماعی انسان با مقوله کار عجین شده است به‌نحوی‌که برخلاف سایر موجودات، بشر از ابتدای تاریخ با بهره‌مندی از هوش و توانایی‌های ذهنی خود به ساخت ابزارهای پیچیده و متعددی پرداخته است تا بتواند به وسیله آن نیازهای خود را رفع نماید و شغل مناسب…
تفاوت شغل و حرفه

تفاوت شغل، اشتغال و حرفه

, , , ,
شغل، اشتغال و حرفه هر سه به یک چیز مرتبط اند، چیزی که برای امرار معاش انجام میدهید. تفاوت بین این سه کلمه بیش از مفهو‌م‌شان است. درک این تفاوت ها به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید که مایل هستید کدام‌یک را برای امرار معاش انجام دهید. اشتغال یک مف…