تحلیل جامع تناسب (سازگاری) شغلی

راهنمای استفاده از تحلیل جامع تناسب (سازگاری) شغلی

,
این گزارش، مهم‌ترین و جامع‌ترین تحلیل در خصوص مشاغل متناسب با کاربر است که در حال حاضر هیچ نمونه مشابه ایرانی و خارجی با این سطح از اطلاعات و کیفیت وجود ندارد.در این گزارش فهرست تمامی مشاغل بر مبنای طبقه‌بندی O*NET (بالغ‌بر 900 عنوان شغلی) به ترتیب …
راهنمای استفاده از حق فراموشی (حذف اکانت)

راهنمای استفاده از حق فراموشی (حذف اکانت)

,
پروفایل‌سنتر (پروفایل °۳۶۰) پلتفرم سنجش، تحلیل و توسعه افراد و نسل جدید ابزارهای شناخت و مشاوره است که با ارائه آزمون‌های معتبر توصیفی؛ یکپارچه‌سازی داده‌های کاربران با استاندارد مشاغل اونت (O*NET) و به‌کارگیری الگوریتم پیشرفته و هوشمند تناسب شغلی …
تفاوت شغل و حرفه

تفاوت شغل، اشتغال و حرفه

, ,
شغل، اشتغال و حرفه هر سه به یک مفهوم مرتبط‌اند، چیزی که برای امرار معاش انجام می‌دهید. تفاوت بین این سه کلمه بیش از مفهومشان است. درک این تفاوت‌ها به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید که مایل هستید کدام‌یک را برای امرار معاش انجام دهید. اشتغال …