تحلیل جامع تناسب (سازگاری) شغلی

راهنمای استفاده از تحلیل جامع تناسب (سازگاری) شغلی

,
این گزارش، مهم‌ترین و جامع‌ترین تحلیل در خصوص مشاغل متناسب با کاربر است که در حال حاضر هیچ نمونه مشابه ایرانی و خارجی با این سطح از اطلاعات و کیفیت وجود ندارد.در این گزارش فهرست تمامی مشاغل بر مبنای طبقه‌بندی O*NET (بالغ‌بر 900 عنوان شغلی) به ترتیب …
راهنمای تنظیمات درگاه پرداخت اینترنتی

راهنمای تنظیمات درگاه پرداخت اینترنتی

همکاران تجاری پروفایل‌سنتر پس از فعال‌سازی پنل تجاری خود این امکان را دارند که از وب‌سایت سنجش آماده‌ای که با نام، برند و آدرس خاص آنان ایجاد می‌گردد برای ارائه بسته‌های سنجش به مخاطبان خود استفاده کرده و اقدام به فروش بسته‌های مختلف سنجش ب…
راهنمای تنظیمات دامنه (زیردامنه) وب‌سایت سنجش

راهنمای تنظیمات دامنه (زیردامنه) وب‌سایت سنجش

  همکاران تجاری پروفایل‌سنتر پس از فعال‌سازی پنل تجاری خود این امکان را دارند که از وب‌سایت سنجش آماده‌ای که با نام، برند و آدرس خاص آنان ایجاد می‌گردد برای ارائه بسته‌های سنجش به مخاطبان خود استفاده نمایند.آدرس این وب‌…