راهنمای تنظیمات درگاه پرداخت اینترنتی،

راهنمای تنظیمات درگاه پرداخت اینترنتی

همکاران تجاری پروفایل‌سنتر پس از فعال‌سازی پنل تجاری خود این امکان را دارند که از وب‌سایت سنجش آماده‌ای که با نام، برند و آدرس خاص آنان ایجاد می‌گردد برای ارائه بسته‌های سنجش به مخاطبان خود استفاده کرده و اقدام به فروش بسته‌های مختلف سنجش ب…
راهنمای تنظیمات دامنه (زیردامنه) وب‌سایت سنجش،

راهنمای تنظیمات دامنه (زیردامنه) وب‌سایت سنجش

همکاران تجاری پروفایل‌سنتر پس از فعال‌سازی پنل تجاری خود این امکان را دارند که از وب‌سایت سنجش آماده‌ای که با نام، برند و آدرس خاص آنان ایجاد می‌گردد برای ارائه بسته‌های سنجش به مخاطبان خود استفاده نمایند. آدرس این وب‌سایت به‌صورت پیش گز…