دانشجویی و با توجه به رشته‌ات مسیرهای شغلی مختلفی پیش‌روت هست... کارمند هستی و دنبال تغییر شغل، ولی نمی‌دونی آیا شغل‌های دیگه‌ای هم برات مناسبه یا نه... دنبال راه‌اندازی بیزنس شخصی خودت هستی و نمی‌تونی انتخاب کنی تو چه زمینه‌ای وارد بشی...

استعدادیابی و هدایت شغلی
تحلیل جامع مشاغل مناسب

با الگوریتم هوشمند تناسب شغلی، مبتنی بر استاندارد مشاغل O*NET