توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)

توافق‌نامه سطح خدمات (SLA)

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۲۳ فروردین ۱۴۰۱

مقدمه

این بیانیه، سطح توافق دوجانبه در خصوص ارائه خدمات، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های شرکت پردازش نمایه هوشمند پارسیان (پروفایل‌سنتر) را در صورت لزوم مشخص می‌کند.

خدمات مشمول توافق‌نامه

دوره زمانی

دوره زمانی محاسبه توافق‌نامه سطح خدمات، یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.

ضمانت برقراری خدمات

پروفایل‌سنتر برای دسترس‌پذیری خدمات API و درگاه سنجش، توافق‌نامه سطح خدمات با ضمانت برقراری ۹۹% و برای دسترسی‌پذیری پنل خدمات سازمانی، ضمانت برقراری ۹۸% ارائه می‌دهد.

محدودیت‌ها

  • ضمانت برقراری سرویس (Uptime guarantee) فقط مربوط به دسترس‌پذیری خدمات در زمان عملیات معمول است.
  • هرگونه قطعی به دلیل حمله منع سرویس (DOS) به سرورها و هر قطعی دیگر به دلیل ارتقا، عیب‌یابی و انجام سایر تسک‌ها باشد، شامل این ضمانت پایداری سرویس نیست. زمان برقراری سرویس شامل نگهداری (Maintenance) که از قبل اطلاع‌رسانی شده باشد و یا به‌روزرسانی و اعمال وصله ضروری (Critical patch) نیست

موارد زیر مشمول ضمانت برقراری خدمات نمی‌گردد:

  • قطعی ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی. در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.
  • قطعی‌هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  • قطعی‌هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی‌هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد (مانند جابجایی، آزمایش شبکه داخلی و …)
  • قطعی‌هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی‌های ناشی از عدم پرداخت صورت‌حساب
  • قطعی‌های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نیست.

ضمانت‌های ارائه‌شده در توافق‌نامه سطح خدمات با هم تجمیع نمی‌شوند.