طرح‌واره یانگ: درک عمیق‌تر از شخصیت و رفتار انسان

,
طرحواره یانگ: درک عمیق‌تر از شخصیت و رفتار انسان

طرح‌واره یانگ، نظریه‌ای شناخته‌شده در روان‌شناسی است که به درک عمیق‌تر ما از شخصیت و رفتار انسان کمک می‌کند. این نظریه توسط روان‌شناس معروف، کارل گوستاو یونگ، ارائه شده و بر این اساس استوار است که افراد در طول زندگی خود، الگوهای رفتاری و شناختی خاصی را توسعه می‌دهند که بر تصمیم‌گیری‌ها و واکنش‌های آن‌ها تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، به بررسی مفهوم طرح‌واره یانگ و کاربردهای آن در زندگی روزمره خواهیم پرداخت.

طرح‌واره یانگ چیست؟

طرح‌واره یانگ به الگوهای عمیق و پایدار تفکر و رفتار اطلاق می‌شود که در دوران کودکی شکل می‌گیرند و بر نحوه ادراک، احساس و عمل افراد در طول زندگی تأثیر می‌گذارند. این طرح‌واره‌ها، مانند نقشه‌های ذهنی هستند که به افراد کمک می‌کنند تا جهان اطراف خود را درک و تفسیر کنند.

یونگ معتقد بود که طرح‌واره‌های افراد، ریشه در تجربیات دوران کودکی دارند و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند خانواده، فرهنگ و محیط اجتماعی شکل می‌گیرند. این طرح‌واره‌ها می‌توانند مثبت یا منفی باشند و بر نحوه برقراری ارتباط، حل مسئله و تصمیم‌گیری افراد تأثیر بگذارند.

انواع طرح‌واره‌های یانگ

یونگ، ۱۸ نوع طرح‌واره را شناسایی کرده است که به شرح زیر هستند:

 1. طرح‌واره ترک شدگی: افرادی که این طرح‌واره را دارند، نگران ترک شدن و طرد شدن توسط دیگران هستند.
 2. طرح‌واره بی‌اعتمادی/بدرفتاری: این افراد به دیگران بی‌اعتماد بوده و انتظار بدرفتاری از آن‌ها را دارند.
 3. طرح‌واره محرومیت هیجانی: این افراد احساس می‌کنند که نیازهای هیجانی آن‌ها برآورده نمی‌شود.
 4. طرح‌واره نقص: این افراد احساس می‌کنند که فردی ناقص، بی‌ارزش و غیرقابل پذیرش هستند.
 5. طرح‌واره انزوا: این افراد احساس می‌کنند که از دیگران جدا و منزوی هستند.
 6. طرح‌واره شکست: این افراد باور دارند که در هر کاری شکست خواهند خورد.
 7. طرح‌واره وابستگی/بی‌کفایتی: این افراد احساس می‌کنند که توانایی مستقل عمل کردن ندارند و به دیگران وابسته هستند.
 8. طرح‌واره آسیب‌پذیری در برابر ضرر و بیماری: این افراد همواره نگران آسیب دیدن یا بیمار شدن هستند.
 9. طرح‌واره خویشتن‌داری/بازداری هیجانی: این افراد در ابراز احساسات و هیجانات خود محدود هستند.
 10. طرح‌واره معیارهای سرسختانه: این افراد انتظارات و استانداردهای بسیار بالایی برای خود و دیگران دارند.
 11. طرح‌واره استحقاق/بزرگ‌منشی: این افراد احساس می‌کنند که مستحق امتیازات و حقوق ویژه‌ای هستند.
 12. طرح‌واره کنترل ناکافی/خودانضباطی ضعیف: این افراد در کنترل تکانه‌ها و هیجانات خود مشکل دارند.
 13. طرح‌واره فداکاری: این افراد همواره در حال فداکاری برای دیگران هستند.
 14. طرح‌واره جلب‌توجه: این افراد نیاز شدیدی به توجه و تأیید دیگران دارند.
 15. طرح‌واره بازداری هیجانی: این افراد احساسات و هیجانات خود را به شدت سرکوب می‌کنند.
 16. طرح‌واره نامتقارن/مرزهای ناسالم: این افراد مرزهای نامشخص و ضعیفی با دیگران دارند.
 17. طرح‌واره گوش‌به‌زنگی: این افراد همواره نگران و مضطرب هستند.
 18. طرح‌واره خودکنترلی/خویشتن‌داری ناکافی: این افراد در کنترل تکانه‌ها و هیجانات خود مشکل دارند.

کاربردهای طرح‌واره یانگ

طرح‌واره یانگ، ابزار مفیدی برای درک عمیق‌تر شخصیت و رفتار افراد است. این نظریه می‌تواند در زمینه‌های مختلفی کاربرد داشته باشد:

 1. روان‌درمانی: شناسایی طرح‌واره‌های منفی افراد و کار بر روی آن‌ها می‌تواند به بهبود سلامت روانی و رفتارهای ناسازگارانه کمک کند.
 2. مشاوره شغلی: طرح‌واره‌های افراد می‌تواند بر انتخاب شغل و میزان موفقیت آن‌ها در حرفه‌های مختلف تأثیر بگذارد.
 3. مشاوره زناشویی: طرح‌واره‌های افراد می‌تواند بر نحوه ارتباط و تعامل آن‌ها با همسرشان تأثیر بگذارد.
 4. آموزش و پرورش: شناخت طرح‌واره‌های دانش‌آموزان می‌تواند به معلمان در فهم بهتر رفتار و نیازهای آن‌ها کمک کند.
 5. مدیریت منابع انسانی: طرح‌واره‌های کارکنان می‌تواند بر عملکرد و رفتار آن‌ها در محیط کار تأثیر بگذارد.

طرح‌واره یانگ، نظریه‌ای قدرتمند در روان‌شناسی است که به ما کمک می‌کند تا شخصیت و رفتار افراد را عمیق‌تر درک کنیم. با شناسایی طرح‌واره‌های افراد و کار بر روی آن‌ها، می‌توان به بهبود سلامت روانی، روابط بین‌فردی و عملکرد افراد در زندگی کمک کرد. این نظریه کاربردهای گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف روان‌شناسی و مشاوره دارد و می‌تواند به ما در درک عمیق‌تر شخصیت و رفتار انسان کمک کند.

پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم مختصر)

 • پرسشنامهٔ طرحوارهٔ یانگ (Young)
 • سنجش طرحواره‌های ناسازگارانه فرد
 • پرسشنامه‌ای معتبر و پرکاربرد

 

چگونه طرح‌واره‌های یانگ شکل می‌گیرند؟

طرح‌واره‌های یانگ در دوران کودکی و تحت تأثیر تجربیات اولیه زندگی شکل می‌گیرند. این تجربیات می‌توانند مثبت یا منفی باشند و بر اساس آن‌ها، طرح‌واره‌های سازنده یا مخرب در ذهن ما شکل می‌گیرند.

برای مثال، فردی که در دوران کودکی به طور مداوم مورد غفلت والدین قرار گرفته است، ممکن است طرح‌واره محرومیت هیجانی را در ذهن خود شکل دهد. این فرد ممکن است همواره احساس کند که نیازهای هیجانی او برآورده نمی‌شود و همواره در جستجوی برقراری ارتباطات عاطفی عمیق باشد.

از سوی دیگر، فردی که در دوران کودکی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، ممکن است طرح‌واره بی‌اعتمادی/بدرفتاری را در ذهن خود شکل دهد. این فرد ممکن است همواره احساس کند که نمی‌تواند به دیگران اعتماد کند و همواره در انتظار آسیب و بدرفتاری از سوی آن‌ها باشد.

چگونه می‌توان طرح‌واره‌های یانگ را شناسایی و تغییر داد؟

شناسایی و تغییر طرح‌واره‌های یانگ یک فرایند پیچیده و زمان‌بر است که نیاز به همکاری فرد و متخصص روان‌شناسی دارد. برخی از راهکارهای مؤثر برای شناسایی و تغییر طرح‌واره‌های یانگ عبارت‌اند از:

 

 1. خودآگاهی: آگاهی از طرح‌واره‌های خود و چگونگی تأثیر آن‌ها بر زندگی فرد یک گام مهم در جهت تغییر آن‌هاست. فرد باید بتواند طرح‌واره‌های خود را شناسایی و تشخیص دهد.
 2. بازنگری در تجربیات اولیه زندگی: بررسی و تحلیل تجربیات کودکی و نوجوانی فرد می‌تواند به شناسایی ریشه‌های طرح‌واره‌های او کمک کند.
 3. چالش با افکار و باورهای ناکارآمد: فرد باید بتواند افکار و باورهای ناکارآمد ناشی از طرح‌واره‌های خود را شناسایی و با آن‌ها مقابله کند.
 4. تغییر رفتارهای ناسازگارانه: شناسایی و تغییر الگوهای رفتاری ناسازگارانه ناشی از طرح‌واره‌ها می‌تواند به تغییر آن‌ها کمک کند.
 5. استفاده از تکنیک‌های درمانی: روش‌های درمانی مانند درمان شناختی-رفتاری و طرح‌واره درمانی می‌توانند در تغییر طرح‌واره‌های یانگ مؤثر باشند.

آزمون طرح‌واره‌های ناسازگار یانگ (فرم بلند)

 • پرسشنامهٔ طرحوارهٔ یانگ (Young)
 • سنجش طرحواره‌های ناسازگارانه فرد
 • پرسشنامه‌ای معتبر و پرکاربرد

کشف و تحول با طرح‌واره‌های یانگ

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چرا برخی از رفتارها و افکار شما همیشه تکرار می‌شوند؟ چرا گاهی احساس می‌کنید که نمی‌توانید از برخی الگوهای ذهنی و رفتاری خود رها شوید؟ پاسخ این سؤالات را می‌توان در طرح‌واره‌های یانگ یافت.

طرح‌واره‌های یانگ به مجموعه‌ای از باورها و الگوهای ذهنی گفته می‌شوند که در دوران کودکی شکل گرفته‌اند و بر افکار، احساسات و رفتارهای ما در طول زندگی تأثیر می‌گذارند. این طرح‌واره‌ها به مثابه عینک‌های ذهنی هستند که به ما کمک می‌کنند تا جهان را به شیوه‌ای خاص ببینیم و بر اساس آن عمل کنیم.

اهمیت طرح‌واره‌های یانگ:

طرح‌واره‌های یانگ نقش بسیار مهمی در زندگی ما ایفا می‌کنند. آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا الگوهای تکراری رفتاری و فکری خود را شناسایی و درک کنیم. همچنین، آگاهی از طرح‌واره‌های خود به ما امکان می‌دهد تا آن‌ها را تغییر دهیم و به سمت رشد و تحول شخصی حرکت کنیم.

طرح‌واره‌های یانگ بر تمامی جنبه‌های زندگی ما تأثیر می‌گذارند؛ از روابط شخصی و خانوادگی گرفته تا شغل و موفقیت. به همین دلیل، شناخت و تحول این طرح‌واره‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا زندگی بهتری را برای خود رقم بزنیم.

هر یک از این طرح‌واره‌ها ریشه در تجربیات دوران کودکی دارند و بر افکار، احساسات و رفتارهای ما در بزرگ‌سالی تأثیر می‌گذارند. شناخت و تحول این طرح‌واره‌ها می‌تواند به ما کمک کند تا به سمت زندگی سالم‌تر و رضایت‌بخش‌تر حرکت کنیم.

تحول طرح‌واره‌های یانگ:

تحول طرح‌واره‌های یانگ فرایندی پیچیده و چالش‌برانگیز است، اما با تلاش و پشتکار می‌توان به آن دست یافت. این فرایند شامل مراحل زیر است:

 1. شناسایی طرح‌واره‌ها: اولین گام در تحول طرح‌واره‌ها، شناسایی و آگاهی از وجود آن‌ها در زندگی ما است. با مطالعه و بررسی انواع طرح‌واره‌ها می‌توانیم آن‌ها را در خود شناسایی کنیم.
 2. درک ریشه‌های طرح‌واره‌ها: پس از شناسایی طرح‌واره‌ها، باید به دنبال ریشه‌های آن‌ها در دوران کودکی خود بگردیم. این امر به ما کمک می‌کند تا طرح‌واره‌ها را بهتر درک کنیم و به سمت تحول آن‌ها حرکت کنیم.
 3. چالش با طرح‌واره‌ها: در این مرحله، باید به طور فعال با طرح‌واره‌های خود مقابله کنیم. این امر شامل تغییر افکار و باورهای مرتبط با طرح‌واره‌ها و همچنین تغییر رفتارهای مرتبط با آن‌ها است.
 4. جایگزینی طرح‌واره‌ها: پس از چالش با طرح‌واره‌ها، باید به دنبال جایگزین‌های سازنده‌تر برای آن‌ها باشیم. این جایگزین‌ها می‌توانند شامل افکار، باورها و رفتارهای جدید باشند که به ما کمک می‌کنند تا به سمت رشد و تحول حرکت کنیم.
 5. تمرین و تثبیت تغییرات: در نهایت، باید تغییرات ایجاد شده را تمرین کرده و آن‌ها را در زندگی خود تثبیت کنیم. این امر به ما کمک می‌کند تا طرح‌واره‌های جدید را به عادت تبدیل کنیم و از آن‌ها در زندگی روزمره استفاده کنیم.

 

طرح‌واره‌های یانگ نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و الگوهای رفتاری افراد دارند. شناخت و درک عمیق‌تر از این طرح‌واره‌ها می‌تواند به فرد کمک کند تا الگوهای ناکارآمد خود را شناسایی و با آن‌ها مقابله کند. این امر می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی و ارتباطات فرد منجر شود.

0 0 رأی
امتیاز این مطلب
guest

0 نظر و دیدگاه
بازخورد (Feedback)های اینلاین
مشاهده همه نظرات