تست سنجش ارزش‌های حرفه‌ای

19 تیر 1398 | گروه خودشناسی و استعدادیابی | 2965 بازدید
تست سنجش ارزش‌های حرفه‌ای

مبانی نظری تست ارزش‌های حرفه‌ای

آزمون سنجش ارزش‌های حرفه‌ای پروفایل‌سنتر بر مبنای نظریه سازگاری شغلی مینه‌سوتا طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

نظریه سازگاری شغلی مینه‌سوتا یا The Minnesota Theory of Work Adjustment یا به‌اصطلاح TWA به بررسی رابطه فرد با محیط کاری‌اش می‌پردازد. کاربرد این نظریه در ارائه تعریفی مشخص از سازگاری شغلی برای کارکنان و کارفرما است که باعث توسعه مهارت‌های فردی کارکنان و به‌تبع آن موجب افزایش بهره‌وری سازمان می‌شود.

در این نظریه، سازگاری شغلی به معنی روندی پویا و پیوسته است که از طریق آن فرد درصدد کسب و یا حفظ تطابق خود با محیط است. در این تعریف سازگاری شغلی به‌عنوان یک هدف غایی و پویا در توانمندسازی کارکنان مطرح می‌شود که این سازگاری شغلی طی دو فرآیند “رضایت‌مندی” و “رضایت‌بخشی” به دست می‌آید و به بیانی دیگر می‌توان گفت که سازگاری شغلی برآوردی از میزان تطابق ملزومات کاری و نیازمندی‌های شخصی است.

رضایت‌مندی یا Satisfaction به معنی مطابقت ارزش‌ها و نیازمندی‌های شخص با مزایا و پاداش‌های محیط کاری خودش است.

رضایت‌بخشی یا Satisfactoriness به معنی مطابقت توانایی‌های فرد با انجام وظایف محوله یا ملزومات و خواسته‌های محیط کار است.

سازگاری شغلی = رضایت‌مندی + رضایت‌بخشی

دیدگاه مینه‌سوتا عواملی همچون سازگاری شغلی و شخصیت حرفه‌ای را تبیین کرده است و تمامی این تعاریف را در رفع ناهماهنگی‌ها و تعارضات شغلی در محیط کار جمع و به‌صورت نتیجه‌گیری کارآمد ارائه داده است.

تست‌های استعدادیابی تحصیلی-شغلی

شخصیت حرفه‌ای

در نظریه سازگاری شغلی مینه‌سوتا، شخصیت حرفه‌ای یک مفهوم کلیدی است. این نظریه شخصیت حرفه‌ای را مجموعه محسوس و عینی انگیزه‌های مرتبط با کار، الگوهای سازگاری شغلی و تدابیر و تمهیدات دفاعی فرد میداند که فرد از آن طریق با دنیای کار مواجه شده و تعامل می‌کند.

شخصیت حرفه‌ای به ما نشان می‌دهد که ممکن است یک فرد در یک حیطه، سازگاری خیلی خوبی داشته باشد اما در حیطه دیگری سازگاری ضعیفی برقرار کرده باشد. این مفهوم در مشاوره شغلی و تدوین برنامه شغلی کاربرد بسیار زیادی دارد چراکه به نقاط قوت و نقاط ضعف سازگاری فرد توجه داشته و او را به سمت اهداف و رشد حرفه‌ای فردی که همسو با اهداف سازمانی است هدایت می‌کند.

رفع ناهماهنگی‌ها و تعارضات شغلی در محیط کار

هنگامی‌که بین نیازها و ارزش‌های شخص، با مزایا و پاداش‌های محیط کار، عدم تعادل و هماهنگی وجود داشته باشد، فرد ممکن است به کمک سبک‌های سازگاری زیر در جهت تعامل و افزایش سازگاری شغلی و تطابق خود بکوشد:

  • انعطاف‌پذیری یا Flexibility: نشان‌دهنده توانایی تحمل و کنترل ناهماهنگی‌های پیش‌آمده در محیط کار، با هدف انجام ندادن هیچ اقدام عملی سازگارکننده‌ای است.
  • پاسخ فعال، کنشی یا Activeness: نشان‌دهنده تلاش فرد برای ایجاد تغییر در محیط با هدف رسیدن به سازگاری شغلی است.
  • پاسخ منفعل، واکنشی یا Re-Activeness: نشان‌دهنده تلاش فرد برای ایجاد تغییر در خودش با هدف رسیدن به سازگاری شغلی است.
  • استقامت، پایداری یا Perseverance: نشان‌دهنده مدت زمانی است که فرد می‌تواند ناهماهنگی را تحمل کند.

کارکنان به‌طورکلی به سوی سازگاری پیش می‌روند و آگاهی از سبک سازگاری که در رفتار خود استفاده می‌کنند به ما در مشاوره شغلی کمک فراوانی می‌کند چراکه با توجه به سبک سازگاری و در نظر گرفتن پروفایل رفتاری یک شخص می‌توان به مقدار رضایت‌مندی و رضایت‌بخشی آن پی برد و از این طریق سازگاری و تطابق کارکنان را به کمک خودشان افزایش داد.

 


مقالات مرتبط