زیربنای علمی و دانش پروفایل‌سنتر

زیربنای علمی و دانش پروفایل‌سنتر

زیرساخت علمی پروفایل‌سنتر

راهکارها و محصولات ارائه‌شده توسط پروفایل‌سنتر با بهره‌گیری از ابزارهای روان‌شناختی، یادگیری ماشینی، هوش مصنوعی و پایگاه‌های داده غنی بین‌المللی و منطقه‌ای مشاغل طراحی و اجرا شده و بر دو زیرساخت اصلی استوار هستند:

۱. موتور سنجش (شناخت)

پروفایل‌سنتر از زیرساخت فنی پیشرفته خود در ارائه خدمات سنجش به ارائه ابزارهای مختلف سنجش و آزمون می‌پردازد. طراحی این زیرساخت، با مشاوره کارشناسان آمار و روان‌سنجی انجام گرفته و تمامی اصول و نیازمندی‌های حوزه سنجش جهت انواع ابزارهای سنجش در آن در نظر گرفته شده است.

بانک تست‌ها و آزمون‌های پروفایل‌سنتر از منابع معتبر این حوزه تهیه و به‌طور مرتب بروز رسانی می‌شود. نتایج تحلیلی آزمون‌ها نیز با رعایت مکانیسم‌های استانداردسازی و نرمال‌سازی در قالب‌های متعدد دیداری (Visualized) ارائه می‌گردد تا به سرعت انتقال داده‌ها به مخاطب و توان تفسیر آن‌ها توسط مشاوران کمک کند.

همکاران پروفایل‌سنتر می‌توانند در بخش شناخت، به آزمون‌ها و پرسشنامه‌های شناختی متعدد دسترسی داشته و از این ابزار برای سنجش کاربران و مراجعین خود بهره گیرند.

۲. موتور تحلیل تناسب شغلی (Job Fit)

زیربنای اصلی موتور سنجش تناسب شغلی پروفایل‌سنتر را بانک اطلاعات مشاغل اونِت (O*NET) تشکیل می‌دهد که با تلاش همین تیم و از سال ۱۳۹۷ بومی‌سازی شده و به‌طور مرتب نسخه‌های جدید آن به‌روزرسانی می‌گردد.

در آخرین بروز رسانی انجام‌شده، نسخه بانک اطلاعات مشاغل به نسخه ۲۸.۱ ارتقا یافته و بومی‌سازی مجدد (با اطلاعات قابل‌دسترس از بازار کار ایران) انجام شده است. همچنین بانک اطلاعات مسیرهای تحصیلات آکادمیک ایران نیز مشتمل بر بیش از ۳۵۰۰ رشته مقطع تحصیلی توسط این پروفایل‌سنتر توسعه یافته است که با برقراری ارتباط میان بانک داده‌های مشاغل و مسیرهای تحصیلی، امکان ارائه بسته‌های هدایت تحصیلی و انتخاب رشته آکادمیک نیز برای این مجموعه فراهم شده است.

زیربنای علمی و دانش پروفایل‌سنتر

مکانیسم عملکرد و اجزای موتور تحلیل سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر

 

پروفایل‌سنتر از ابزارهای روان‌شناختی که در موتور سنجش خود توسعه داده است برای شناسایی ویژگی‌های فردی مورد استفاده در موتور تحلیل سازگاری شغلی بهره می‌گیرید.

موتور سنجش تناسب شغلی پروفایل‌سنتر بر مبنای نظریه انطباق شغلی یا The Theory of Work Adjustment (TWA) طراحی شده است.

الگوریتم سنجش تناسب (سازگاری) شغلی پروفایل‌سنتر

الگوریتم سنجش تناسب شغلی پروفایل‌سنتر ابتدا در سال ۱۳۹۷ بر مبنای مکانیسم پیشنهادی مرکز اطلاعات مشاغل O*NET پیاده‌سازی شد، لیکن در سال ۱۴۰۰ با بهره‌گیری از تجربیات ۳ سال اخیر و بررسی نتایج بیش از ۷۰٬۰۰۰ کاربر ایرانی، از لحاظ علمی مورد تجدیدنظر قرار گرفت و ضمن بهبود الگوریتم قبلی، راهکار علمی مناسب برای رفع اشکالات مربوط به گره‌های داده که در الگوریتم پیشنهادی O*NET وجود داشت نیز ارائه و پیاده‌سازی گردید.

در حال حاضر در الگوریتم سنجش تناسب شغلی از ضریب همبستگی اصلاح‌شده اسپریمن استفاده می‌شود که دقت بالایی نسبت به ضریب همبستگی پیرسون (پیشنهادی O*NET) داشته و با اصلاح فرمول پایه، خطاهای ناشی از خطی نبودن روابط، گره در داده‌ها، یکسان بودن همبستگی‌ها و عدم توان مقایسه بین فردی و درون فردی در عوامل مؤثر در انتخاب شغل و رشته تحصیلی را برطرف کرده است.

آزمون‌های سنجش تناسب شغلی پروفایل‌سنتر

پروفایل‌سنتر به‌منظور سنجش تناسب شغل-شاغل از مجموعه آزمون‌های پیشنهادی O*NET استفاده می‌کند.

مهم‌ترین آزمون پیشنهادی اونِت، تست سنجش تمایلات شغلی هالند (RIASEC) است که نقش کلیدی در الگوریتم سنجش سازگاری دارد. در این خصوص پروفایل‌سنتر با نرمال‌سازی داده‌های کاربران خود (بیش از هفتاد هزار کاربر ایرانی در گروه‌های سنی متفاوت) نسخه کوتاه شده‌ی ۶۹ سؤالی از آزمون ۱۸۰ سؤالی هالند تهیه کرده است که از روایی و پایایی لازم برای جامعه ایرانی برخوردار است.

سه آزمون دیگر که از نتایج آن‌ها در محاسبه انطباق شغل-شاغل استفاده می‌شود شامل آزمون شناسایی سبک‌های کاری (Work Styles)، آزمون شناسایی ارزش‌های حرفه‌ای (Work Values)، و پرسشنامه سطح مهارت‌های کاربردی (Skills) است که در این موارد نیز استانداردسازی و نرمال‌سازی آزمون‌ها بر اساس نتایج کاربران ایرانی برای گروه‌های سنی مختلف انجام گرفته و در نسخه دوم موتور سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر، از نتایج نرمال شده این آزمون‌ها استفاده می‌شود.

داده‌ها و اطلاعات پروفایل‌سنتر

مجموع خدمات پروفایل‌سنتر بر پایه داده‌های زیر استوار است:

۱. داده‌های استاندارد مشاغل

نسخه بومی‌سازی شده بانک اطلاعات مشاغل آمریکا، اونِت (O*NET) که به همت همین تیم تهیه گردیده و به‌طور مرتب با در نظر گرفتن ویژگی‌های محلی مشاغل در ایران به‌روزرسانی می‌شود که مورد تائید مرکز اطلاعات مشاغل آمریکا (O*NET) نیز قرار گرفته است.

نسخه فعلی مورد استفاده پروفایل‌سنتر، نسخه ۲۸.۱ اونت است که از طریق همین وب‌سایت (و همچنین از طریق وب‌سایت ONETJobs.ir) برای دسترسی عمومی نیز ارائه شده است.

۲. داده‌های به‌روز مسیرهای تحصیلی آکادمیک

شامل:

۲-۱. داده‌های رشته مقطع‌های آکادمیک ایران، استخراج‌شده از منابع رسمی و علمی (سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی) که مشتمل بر بیش از ۳۵۰۰ رشته مقطع بوده و به‌تدریج اقلام اطلاعاتی آن‌ها در حال به‌روزرسانی است.

۲-۲. مسیرهای تحصیلی آکادمیک، که دربرگیرنده مسیرهای بهینه مناسب میان رشته‌ها و مقاطع مختلف تحصیلی است و با تلاش تیم پروفایل‌سنتر تهیه گردیده و به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌گردد.

این اجزا در ترکیب با یکدیگر، امکان دستیابی به شناسایی دقیق اهداف شغلی متناسب با کاربران را با دقتی بسیار بالا برای پروفایل‌سنتر فراهم نموده و بر همین مبنا میزان تناسب مسیرهای متعدد تحصیلی برای دستیابی به اهداف شغلی را محاسبه می‌نماید.

زیربنای علمی و دانش پروفایل‌سنتر

This page includes information from O*NET Resource Center by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license. O*NET® is a trademark of USDOL/ETA. Profile.Center has modified all or some of this information. USDOL/ETA has not approved, endorsed, or tested these modifications.