پرسشنامه سبکِ کار

19 تیر 1398 | گروه خودشناسی و استعدادیابی | 3028 بازدید
پرسشنامه سبکِ کار

سبک کار (Work Style) چیست؟

سبک‌های کاری ویژگی‌های شخصی هستند که می‌توانند بر کارایی یک فرد در انجام وظایف شغلی او تأثیر بگذارد.

آزمون سبک‌های کاری، یکی از مجموعه آزمون‌های مورد استفاده در سیستم سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر است که به شناسایی سبک کاری یک فرد می‌پردازد.

سبک‌های کاری دربرگیرنده مجموعه‌ای از عوامل شخصیتی و درونی است.

با شناسایی این ویژگی در فرد و مقایسه آن با ویژگی‌های فرد مناسب در بانک اطلاعات مشاغل پروفایل‌سنتر، می‌توان به میزان همپوشانی هر شغل با فرد ازلحاظ سبک‌های کاری دست پیدا کرد.

به‌منظور طراحی و توسعه داده‌های مربوط به سبک‌های کاری مناسب برای هر شغل، نتایج علمی مربوط به پنج طبقه‌بندی مهم و برجسته در خصوص ویژگی‌های شخصیتی متناسب با ساختارهای مربوط به کار مورد بررسی قرار گرفته است:

 1. مدل پنج عاملی شخصیت و کارایی شغلی (Five-Factor Model of personality and Performance in Jobs) ارائه‌شده توسط Barrick & Mount, 1991 و Goldberg, 1990
 2. نظریه صفات شخصیت هوگان (هوگان و هوگان، 1992)
 3. ارزیابی تجارب سابقه و زندگی در پروژه A در ارتش آمریکا (Hough)
 4. پرسشنامه شخصیت شغلی (Saville & Holdsworth, 1990)
 5. پرسشنامه تجزیه‌وتحلیل کار Guion (1992) طراحی‌شده برای اندازه‌گیری نیازهای شخصیتی در مشاغل

علاوه بر این‌ها، نتایج پژوهش‌های همبستگی و تحلیل عوامل مؤثر بر ساختارهای شخصیتی (McCrae & Costa, 1987) نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

دسته‌بندی سبک‌های کاری متنج از پژوهش‌های فوق در قالب یک طبقه‌بندی شامل 7 دسته اصلی و 17 دسته زیرمجموعه ارائه شده است که در ادامه این مطلب قابل مشاهده است.

تست استعدادیابی شغلی برمبنای سبک کار

کاربردهای طبقه‌بندی سبک کار (Work Styles)

برای این دسته‌بندی حداقل 3 کاربرد را می‌توان در نظر گرفت:

 1. انتخاب کارکنان بر مبنای اطلاعات مربوط به سبک کار با در نظر گرفتن الزامات مربوط به شغل موردنظر، به‌نحوی‌که کارجویان با توان بالقوه بالاتر برای عملکردهای شغل موردنظر را شناسایی کرد.
 2. استفاده از اطلاعات سبک کار برای ارائه مشاوره‌های هدایت شغلی به مراجعه‌کنندگان (توسط مشاوران)
 3. شناسایی مشاغل مناسب برای کارجو توسط خود فرد

معرفی سبک‌های کاری

 • تأثیرگذاری اجتماعی
  • شمّ رهبری

تمایل فرد به مدیریت، بر عهده گرفتن مسئولیت و ارائه نظرات و هدایت دیگران

 • وفاداری
  • قابل‌اعتماد بودن

قابلیت ‌اعتماد به افراد، مسئولیت‌پذیری، قابل‌اتکا بودن و پایبندی به تعهدات

 • صداقت

راست‌گویی و صداقت کامل و پایبندی به اصول اخلاقی

 • توجه به جزئیات

توجه هم‌زمان به جزئیات و کلیات به‌منظور تکمیل وظایف

 • گرایش به موفقیت
  • ابتکار

تمایل فرد به انجام مسئولیت‌ها و مقابله با چالش‌ها است.

 • برای رسیدن به موفقیت تلاش می‌کند

شغل نیاز به تعریف اهداف قابل‌دسترسی برای به چالش کشیدن فرد و تلاش او برای انجام وظایف دارد.

 • از ایستادگی (مقاومت) برخوردار است

شغل مستلزم پافشاری، سماجت و ایستادگی در مواجهه با موانع است.

 • خودکنترلی
  • استرس و فشار را تحمل می‌کند
   • شغل نیاز به انتقادپذیری، تحمل فشار و برخورد مؤثر و توام با آرامش در شرایط استرس بالا دارد.
  • بر خود تسلط دارد

شغل نیاز به حفظ آرامش، کنترل احساسات، کنترل خشم، و اجتناب از رفتار تهاجمی، حتی در شرایط بسیار دشوار دارد.

 • سازگار و انعطاف‌پذیر است

شغل نیاز به پذیرش انواع تغییر (مثبت یا منفی) و تنوع در حد قابل‌توجه در محیط کار دارد.

 • گرایش به ارتباطات بین فردی
  • با دیگران همکاری می‌کند

در این شغل لازم است در محیط کار با دیگران به نرمی و ملایمت رفتار کرد و دیدگاهی صحیح و نیتی خوب از خود نشان داد.

 • برای دیگران دغدغه خاطر دارد

در این شغل لازم است نسبت به نیازها و احساسات دیگران حساس بوده و درک و همراهی متقابل در محیط کار داشت.

 • گرایش به کار گروهی دارد

این شغل مستلزم ترجیح دادن کار گروهی (در مقایسه با کار فردی) و ارتباط شخصی با دیگران در محیط کار است.

 • بهره‌مندی از هوش کاربردی
  • تفکر تحلیلی دارد

شغل نیاز به تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و استفاده از منطق برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مربوط به کار دارد.

 • نوآور است

شغل نیاز به خلاقیت و فکر باز برای پروراندن ایده‌های جدید و پاسخ به مشکلات مربوط به کار دارد.

 • در کار مستقل است
  • در کار مستقل است

این شغل نیاز به قدرت تصمیم‌گیری برای انجام مستقل کارها، هدایت دیگران بدون (یا با حداقل) نظارت، و اتکا به خود برای انجام فعالیت‌ها دارد.

رفرنس تعاریف: Borman, Kubisiak, Schneider (1999)


مقالات مرتبط