دانشجویی و با توجه به رشته‌ات مسیرهای شغلی مختلفی پیش‌روت هست... کارمند هستی و دنبال تغییر شغل، ولی نمی‌دونی آیا شغل‌های دیگه‌ای هم برات مناسبه یا نه... دنبال راه‌اندازی بیزنس شخصی خودت هستی و نمی‌تونی انتخاب کنی تو چه زمینه‌ای وارد بشی...

استعدادیابی فنی
تحلیل جامع مهارت‌های مناسب یادگیری

تحلیل استعدادهای فنی و پیشنهاد دوره‌های آموزشی نرم‌افزاری و فنی‌حرفه‌ای مناسب