پرسشنامه سنجش توانایی‌های حسی و حرکتی

2 شهریور 1399 | گروه خودشناسی و استعدادیابی | 4131 بازدید
پرسشنامه سنجش توانایی‌های حسی و حرکتی

توانایی‌ها، ویژگی‌های پایدار حسی و حرکتی فرد هستند که بر عملکرد او در شغل تأثیر می‌گذارد.

در پایگاه داده مشاغل اونِت (O*NET)، توانایی‌های حسی و حرکتی موردنیاز برای هر شغل در قالب دسته‌بندی زیر تعریف شده است و در بسته‌های سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر بکار گرفته شده‌اند:

 

دسته‌بندی توانایی‌ها

عنوان توانایی

توصیف توانایی

توانایی‌های شناختی

توانایی‌های کلامی

درک شفاهی

توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از میان واژه‌ها و جملات

درک نوشتاری

توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات نوشته‌شده

بیان شفاف و قابلفهم

توانایی انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به‌گونه‌ای که دیگران بتوانند آن‌ها را درک کنند

بیان نوشتاری

توانایی انتقال اطلاعات و نکات در قالب نوشته، به‌نحوی‌که برای دیگران قابل‌درک باشد

ایده‌پردازی و استدلال

ایدهپردازی

توانایی خلق ایده‌های متفاوت و متنوع در خصوص یک موضوع

ابتکار

توانایی خلق ایده‌های ناب، جدید یا هوشمندانه پیرامون یک موضوع یا موقعیت خاص برای حل خلاقانه یک مشکل

شمّ مسئلهیابی

توانایی شناسایی و کشف اشکالات و مسائل موجود در کار

استدلال قیاسی (استنتاجی)

توانایی بهره‌گیری از قواعد کلی جهت یافتن جواب‌های معقول برای مسائل خاص

استدلال استقرایی

توانایی ترکیب اجزا یا اطلاعات متفاوت برای کشف و شناسایی قواعد عمومی، ازجمله ربط دادن اتفاقات در ظاهر بی‌ربط

منظمسازی اطلاعات

توانایی مرتب‌سازی اجسام و یا فعالیت‌ها با ترتیب یا الگویی خاص، مطابق با قاعده یا قواعد مشخص

دستهبندی

توانایی ایجاد و به‌کارگیری مجموعه‌های متفاوتی از قواعد برای ترکیب یا طبقه‌بندی اجسام به روش‌های متفاوت

توانایی‌های کمی

استدلال ریاضی

توانایی انتخاب و استفاده از شیوه‌ها و فرمول‌های صحیح ریاضی برای حل یک مسئله

محاسبه روان اعداد

توانایی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم سریع و دقیق

حافظه

بهخاطرسپاری

توانایی به‌خاطرسپاری و یادآوری اطلاعاتی چون کلمات، اعداد، تصاویر و کارها

توانایی‌های ادراکی

جمعبندی سریع دادهها

توانایی درک، ترکیب و سازمان‌دهی سریع اطلاعات در قالب الگوهای معنی‌دار و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از آن‌ها

شناسایی الگوها

توانایی شناخت یا تشخیص یک الگوی شناخته‌شده (یک شکل، جسم، کلمه یا صدا) اما پنهان در بین موارد گمراه‌کننده

ادراک سریع

توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهت‌ها و تفاوت‌ها در بین مجموعه‌های نوشتاری، اعداد، اشیاء، تصاویر یا الگوها

توانایی‌های درک فضایی

جهتیابی فضایی (سهبعدی)

توانایی شناخت موقعیت مکانی در محیط پیرامون، یا شناخت موقعیت اشیاء اطراف نسبت به خودمان

تصویرسازی ذهنی

توانایی تصور اینکه شیئی پس از چرخش یا جابجایی برخی از اجزای آن، چه شکلی خواهد شد

توجه

تمرکز گزینشی

توانایی تمرکز بر یک فعالیت در یک بازه زمانی، بدون حواس‌پرتی

زمانبندی

توانایی تقسیم زمان برای توجه و تمرکز متناوب بر دو یا چند کار یا سیگنال مثل صداها، محرک‌ها و ...

توانایی‌های سایکوموتور

توانایی حرکات ظریف

ثبات دست و بازو

توانایی ثابت نگه‌داشتن دست و بازو جهت انجام کاری دقیق

مهارت دستها

توانایی حرکت سریع دست‌ها و بازوها برای گرفتن اجسام، انجام کارهای ظریف، یا سر هم کردن اشیای ریز

مهارت انگشتان

توانایی حرکت هماهنگ و دقیق انگشتان برای گرفتن یا کار کردن با اشیاء بسیار کوچک

توانایی کنترل حرکت

دقت در کنترل

توانایی کنترل یک ماشین یا خودرو به‌صورت سریع و مکرر

هماهنگی اعضاء بدن

توانایی هماهنگ کردن دو یا چند عضو بدن با همدیگر، ضمن نشستن، برخاستن یا خوابیدن

واکنش هدفمند

سرعت انتخابِ جهتِ حرکت در واکنش به محرک‌های مختلف نوری، صوتی یا تصویری

کنترل آهنگ حرکت

توانایی زمان‌بندی تحرک بدن یا اجسام،‌ مطابق با تغییراتی که انتظار می‌رود در سرعت و یا جهت حرکت اجسام روی دهد

توانایی واکنش‌های سریع

واکنش سریع

توانایی پاسخ سریع از طریق دست، انگشت یا پا به محرک‌هایی چون صدا، نور یا تصویر

حرکت سریع مچ و انگشت

توانایی حرکت دادن سریع، آسان و مکرر انگشتان، مچ و دست

حرکت سریع اندامها

توانایی حرکت سریع بازوها و پاها

توانایی‌های فیزیکی

توانایی‌های فیزیکی قدرتی

قدرت ایستایی

استفاده از حداکثر قدرت ماهیچه‌ها برای بالا بردن، هل دادن، کشیدن یا حمل اشیاء

چالاکی

توانایی تخلیه حداکثر نیروی ماهیچه‌ای در زمان کوتاه برای دویدن و یا پرتاب کردن چیزی

قدرت پویا

توانایی به کار گرفتن نیروهای ماهیچه‌ای به‌طور مدام و مکرر در یک دوره زمانی و تحمل خستگی آن‌ها

قدرت بالاتنه

توانایی استفاده از ماهیچه‌های شکم و کمر در یک فاصله زمانی، به‌طور مکرر یا مداوم، بدون کوفتگی

تاب‌آوری

استقامت

توانایی صرف نیرو به مدت طولانی بدون خسته شدن و قطع نفس

انعطاف‌پذیری، تعادل و هماهنگی

انعطافپذیری کششی

قابلیت خمش، کشش و پیچش بدن، دست‌ها و پاها

انعطافپذیری پویا

توانایی خم شدن، کشیده شدن و پیچ خوردن دست‌ها و پاها و سایر اجزای بدن، به‌دفعات زیاد و با سرعت مناسب

هماهنگی کلی بدن

توانایی هماهنگ‌سازی حرکات دست‌ها و پاها و بالاتنه درحالی‌که تمام بدن در حرکت است

حفظ تعادل

توانایی حفظ تعادل بدن و یا قائم ایستادن در وضعیت ناپایدار

توانایی‌های حسی

توانایی‌های بصری

دید نزدیک

توانایی دیدن جزئیات از نزدیک (در چند قدمی)

دید دور

توانایی دیدن جزئیات از فواصل دور

تفکیک رنگها

توانایی تفکیک رنگ‌های متفاوت، ماتی و برّاقی و درجات مختلف رنگ‌ها

دید در شب

توانایی دیدن در نور کم

دید پیرامونی

توانایی دیدن اجسام یا حرکت آن‌ها در اطراف در زمان نگاه مستقیم به جلو

درک عمق

توانایی تشخیص فاصله اجسام و یا دوری و نزدیکی آن‌ها نسبت به هم

دید در نور شدید

توانایی دیدن اشیا در نور شدید و آزاردهنده

توانایی‌های شنیداری و گفتاری

حساسیت شنوایی

توانایی تشخیص و بیان تفاوت بین اصواتی که ازنظر تُن و بلندی (رسایی) با هم متفاوت هستند

تمرکز شنیداری

توانایی تمرکز روی یک منبع صوتی خاص علیرغم وجود صداهای گیج‌کننده دیگر

جهتیابی صدا

توانایی تشخیص جهت منبع تولید صدا

تشخیص گفتار

توانایی تشخیص و درک گفتار دیگران

بیان رسا و واضح

توانایی واضح صحبت کردن به‌گونه‌ای که دیگران بتوانند منظور ما را بفهمند

پرسشنامه توانایی‌های حسی و حرکتی مورداستفاده در پروفایل‌سنتر، نسخه ترجمه‌شده پرسشنامه O*NET است که تلاش شده در طراحی آن به حداکثر وفاداری به نسخه اصلی رعایت گردد.

بسته تخصصی استعدادیابی شغلی


مقالات مرتبط