پرسشنامه سنجش توانایی‌های ذهنی و جسمی

2 شهریور 1399 | گروه خودشناسی و استعدادیابی | 212 بازدید
پرسشنامه سنجش توانایی‌های ذهنی و جسمی

توانایی‌ها، ویژگی‌های پایدار فکری و جسمی فرد هستند که بر عملکرد او در شغل تأثیر می‌گذارد.

در پایگاه داده مشاغل اونِت (O*NET)، توانایی‌های ذهنی و جسمی موردنیاز برای هر شغل در قالب دسته‌بندی زیر تعریف شده است و در بسته‌های سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر بکار گرفته شده‌اند:

دسته‌بندی توانایی‌ها

عنوان توانایی

توصیف توانایی

توانایی‌های شناختی

شمّ مسئله‌یابی

توانایی شناسایی و کشف اشکالات و مسائل موجود در کار

درک شفاهی

توانایی شنیدن و فهم اطلاعات و نظرات گوینده از میان واژه‌ها و جملات

استدلال قیاسی (استنتاجی)

توانایی بهره‌گیری از قواعد کلی جهت یافتن جواب‌های معقول برای مسائل خاص

درک نوشتاری

توانایی خواندن و درک اطلاعات و نظرات نوشته‌شده

استدلال استقرایی

توانایی ترکیب اجزا یا اطلاعات متفاوت برای کشف و شناسایی قواعد عمومی، ازجمله ربط دادن اتفاقات در ظاهر بی‌ربط

بیان شفاف و قابل‌فهم

توانایی انتقال اطلاعات و نظرات در گفتگوها به‌گونه‌ای که دیگران بتوانند آن‌ها را درک کنند

بیان نوشتاری

توانایی انتقال اطلاعات و نکات در قالب نوشته، به‌نحوی‌که برای دیگران قابل درک باشد

منظم‌سازی اطلاعات

توانایی مرتب‌سازی اجسام و یا فعالیت‌ها با ترتیب یا الگویی خاص، مطابق با قاعده یا قواعد مشخص

تمرکز گزینشی

توانایی تمرکز بر یک فعالیت در یک بازه زمانی، بدون حواس‌پرتی

شناسایی الگوها

توانایی شناخت یا تشخیص یک الگوی شناخته‌شده (یک شکل، جسم، کلمه یا صدا) اما پنهان در بین موارد گمراه‌کننده

ادراک سریع

توانایی مقایسه سریع و دقیق شباهت‌ها و تفاوت‌ها در بین مجموعه‌های نوشتاری، اعداد، اشیاء، تصاویر یا الگوها

ایده‌پردازی

توانایی خلق ایده‌های متفاوت و متنوع در خصوص یک موضوع

دسته‌بندی

توانایی ایجاد و به‌کارگیری مجموعه‌های متفاوتی از قواعد برای ترکیب یا طبقه‌بندی اجسام به روش‌های متفاوت

استدلال ریاضی

توانایی انتخاب و استفاده از شیوه‌ها و فرمول‌های صحیح ریاضی برای حل یک مسئله

محاسبه روان اعداد

توانایی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم سریع و دقیق

زمان‌بندی

توانایی تقسیم زمان برای توجه و تمرکز متناوب بر دو یا چند کار یا سیگنال مثل صداها، محرک‌ها و ...

ابتکار

توانایی خلق ایده‌های ناب، جدید یا هوشمندانه پیرامون یک موضوع یا موقعیت خاص برای حل خلاقانه یک مشکل

جمع‌بندی سریع داده‌ها

توانایی درک، ترکیب و سازمان‌دهی سریع اطلاعات در قالب الگوهای معنی‌دار و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از آن‌ها

تجسم

توانایی تصور اینکه شیئی پس از چرخش یا جابجایی برخی از اجزای آن، چه شکلی خواهد شد

به‌خاطرسپاری

توانایی به‌خاطرسپاری و یادآوری اطلاعاتی چون کلمات، اعداد، تصاویر و کارها

جهت‌یابی فضایی (سه‌بعدی)

توانایی شناخت موقعیت مکانی در محیط پیرامون، یا شناخت موقعیت اشیاء اطراف نسبت به خودمان

توانایی‌های حسی

دید نزدیک

توانایی دیدن جزئیات از نزدیک (در چند قدمی)

تشخیص گفتار

توانایی تشخیص و درک گفتار دیگران

بیان رسا و واضح

توانایی واضح صحبت کردن به‌گونه‌ای که دیگران بتوانند منظور ما را بفهمند

دید دور

توانایی دیدن جزئیات از فواصل دور

تمرکز شنیداری

توانایی تمرکز روی یک منبع صوتی خاص علیرغم وجود صداهای گیج‌کننده دیگر

تفکیک رنگ‌ها

توانایی تفکیک رنگ‌های متفاوت، ماتی و برّاقی و درجات مختلف رنگ‌ها

حساسیت شنوایی

توانایی تشخیص و بیان تفاوت بین اصواتی که از نظر تُن و بلندی (رسایی) با هم متفاوت هستند

درک عمق

توانایی تشخیص فاصله اجسام و یا دوری و نزدیکی آن‌ها نسبت به هم

دید در نور شدید

توانایی دیدن اشیا در نور شدید و آزاردهنده

دید در شب

توانایی دیدن در نور کم

دید پیرامونی

توانایی دیدن اجسام یا حرکت آن‌ها در اطراف در زمان نگاه مستقیم به جلو

جهت‌یابی صدا

توانایی تشخیص جهت منبع تولید صدا

توانایی‌های سایکوموتور

ثبات دست و بازو

توانایی ثابت نگه‌داشتن دست و بازو جهت انجام کاری دقیق

مهارت انگشتان

توانایی حرکت هماهنگ و دقیق انگشتان برای گرفتن یا کار کردن با اشیاء بسیار کوچک

دقت در کنترل

توانایی کنترل یک ماشین یا خودرو به‌صورت سریع و مکرر

مهارت دست‌ها

توانایی حرکت سریع دست‌ها و بازوها برای گرفتن اجسام، انجام کارهای ظریف، یا سر هم کردن اشیای ریز

واکنش هدفمند

سرعت انتخابِ جهتِ حرکت در واکنش به محرک‌های مختلف نوری، صوتی یا تصویری

هماهنگی اعضاء بدن

توانایی هماهنگ کردن دو یا چند عضو بدن با همدیگر، ضمن نشستن، برخاستن یا خوابیدن

واکنش سریع

توانایی پاسخ سریع از طریق دست، انگشت یا پا به محرک‌هایی چون صدا، نور یا تصویر

حرکت سریع مچ و انگشت

توانایی حرکت دادن سریع، آسان و مکرر انگشتان، مچ و دست

کنترل آهنگ حرکت

توانایی زمان‌بندی تحرک بدن یا اجسام،‌ مطابق با تغییراتی که انتظار می‌رود در سرعت و یا جهت حرکت اجسام روی دهد

حرکت سریع اندام‌ها

توانایی حرکت سریع بازوها و پاها

توانایی‌های فیزیکی

قدرت بالاتنه

توانایی استفاده از ماهیچه‌های شکم و کمر در یک فاصله زمانی، به‌طور مکرر یا مداوم، بدون کوفتگی

قدرت ایستایی

استفاده از حداکثر قدرت ماهیچه‌ها برای بالا بردن، هل دادن، کشیدن یا حمل اشیاء

انعطاف‌پذیری کششی

قابلیت خمش، کشش و پیچش بدن، دست‌ها و پاها

قدرت پویا

توانایی به کار گرفتن نیروهای ماهیچه‌ای به‌طور مدام و مکرر در یک دوره زمانی و تحمل خستگی آن‌ها

طاقت

توانایی صرف نیرو به مدت طولانی بدون خسته شدن و قطع نفس

هماهنگی کلی بدن

توانایی هماهنگ‌سازی حرکات دست‌ها و پاها و بالاتنه درحالی‌که تمام بدن در حرکت است

حفظ تعادل

توانایی حفظ تعادل بدن و یا قائم ایستادن در وضعیت ناپایدار

چالاکی

توانایی تخلیه حداکثر نیروی ماهیچه‌ای در زمان کوتاه برای دویدن و یا پرتاب کردن چیزی

انعطاف‌پذیری پویا

توانایی خم شدن، کشیده شدن و پیچ خوردن دست‌ها و پاها و سایر اجزای بدن، به‌دفعات زیاد و با سرعت مناسب

پرسشنامه توانایی‌های جسمی و ذهنی مورداستفاده در پروفایل‌سنتر، نسخه ترجمه‌شده پرسشنامه O*NET است که تلاش شده در طراحی آن به حداکثر وفاداری به نسخه اصلی رعایت گردد.

تست رایگان استعدادیابی شغلی


مقالات مرتبط