راهنمای استفاده از گزارش تفصیلی سنجش سازگاری شغلی

گزارش سازگاری شغلی (استعدادهای شغلی)، نتیجه نهایی سنجش میزان تطابق شما با عناوین شغلی است که به‌صورت تحت وب و قابل اشتراک برای تمامی کاربران استفاده کننده از بسته‌های استعدادیابی شغلی به‌طور اختصاصی تولید و ارائه می‌گردد.

گزارش سنجش سازگاری شغلی (استعدادهای شغلی) تحت وب

1. نمای گزارش:

نمونه گزارش استعدادیابی شغلی پروفایل سنتر

در گزارش استعدادیابی شغلی، فهرست تمامی مشاغل را با اطلاعات جزئی در قالب کارت‌های معرفی شغل مشاهده می‌نمایید. هر کارت معرف یک شغل بوده و حاوی اطلاعات جزئی در خصوص آن شغل و میزان سازگاری شغل با کاربر است.

2. جزییات کارت معرفی شغل

نمونه کارت معرفی مشاغل پروفایل سنتر

هر کارت شامل عنوان گروه شغلی، درصد سازگاری، آینده شغلی (رشد فرصت‌های شغلی)، خطر اتوماسیون و میانگین درآمد ماهانه شغل است.

2.1. درصد (رتبه) سازگاری (استعداد) شغلی:

این درصد که معرف میزان تناسب کاربر با شغل است با استفاده از فرمول همبستگی آماری و بر مبنای نتایج آزمون‌های انجام‌شده توسط کاربر محاسبه شده است و با تغییر آزمون‌ها، این درصد می‌تواند تغییر کند.

2.2. تطابق با تیپ شخصیتی:

مشاغلی که دقیقاً با تیپ شخصیتی کاربر همخوانی دارند دارای نشانگر طلایی‌رنگ  می‌باشند. تیپ شخصیتی کاربر بر مبنای نتیجه آزمون MBTI تعیین گردیده و لحاظ شده است.

2.3. درصد رشد شغلی (آینده شغلی):

آینده شغلی به‌صورت درصد رشد فرصت‌های استخدام برای این شغل و بر مبنای داده‌های بین‌المللی مشاغل از منابع متعدد و صرفاً جهت اطلاع نمایش داده شده است و بسته به شرایط محیطی می‌تواند متفاوت باشد.

2.4. خطر اتوماسیون:

ورود سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به عرصه مشاغل می‌تواند بر فرصت‌های شغلی در آینده تأثیرگذار باشد و برخی مشاغل به‌مرور به روبات‌ها یا کامپیوترها سپرده شوند. نتیجه ارائه‌شده در این بخش بر مبنای نتایج تحقیقات دانشگاه هاروارد در خصوص نقش آینده رایانه و روبات‌ها در مشاغل و صرفاً جهت اطلاع کاربر نمایش داده شده است.

2.5. میانگین آماری درآمد:

متوسط درآمد ماهانه برحسب تومان و بر مبنای داده‌های بین‌المللی مشاغل از منابع متعدد و به‌صورت نرمال‌سازی‌شده با شرایط کشور محاسبه و صرفاً جهت اطلاع نمایش داده شده است و بسته به شرایط کاربر و کارفرما می‌تواند متفاوت باشد.

2.6. سطح تحصیلات موردنیاز:

بسته به سطح ارشدیت هر شغل، کارفرمایان به‌طور عام به دنبال سطوح مشخصی از تحصیلات برای استخدام کارجویان هستند. سطح تحصیلات ارائه‌شده در کارت بر مبنای داده‌های بین‌المللی مشاغل با در نظر گرفتن اکثریت شاغلان گروه شغلی نمایش داده شده است و بسته به نیاز کارفرما می‌تواند متفاوت باشد.

3. ابزار مرتب‌سازی

ابزار مرتب‌سازی به شما امکان مشاهده فهرست به ترتیب سازگاری، ناسازگاری، درآمد و آینده شغلی را می‌دهد.

4. فیلترها:

4.1. فیلتر آزمون‌ها:

شما می‌توانید تأثیرگذاری هر یک از آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها را در رتبه سازگاری شغلی خود فعال یا غیرفعال نمایید. در این حالت تمامی محاسبات مجدداً انجام شده و نمایش گزارش بر اساس فیلتر انتخابی مجدداً صورت می‌پذیرد.

4.2. فیلتر تناسب با تیپ شخصیتی:

با فعال کردن این گزینه، فقط مشاغلی که با تیپ شخصیتی شما (آزمون MBTI) همخوانی دارند نمایش داده می‌شوند.

4.3. فیلتر سطح ارشدیت و میانگین درآمد:

از این طریق امکان پالایش نتایج را بر اساس درجه ارشدیت مشاغل و میانگین درآمد ماهانه دارید.

4.4. فیلتر رشته‌های تحصیلی:

از این طریق می‌توانید به جستجو و فیلتر مشاغل بر مبنای گروه آموزشی و رشته تحصیلی دانشگاهی بپردازید. این فیلتر برای دانش‌آموزانی که قصد انتخاب رشته برای کنکور را دارند یا دانشجویانی که به دنبال استخدام در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی خود هستند مفید است.

5. جزییات سازگاری با شغل:

برای تمامی مشاغل امکان مشاهده جزییات رتبه سازگاری خود با شغل موردنظر (از طریق گزینه "جزییات سازگاری" در پایین هر کارت) وجود دارد. شما می‌توانید از این طریق دلیل همخوانی یا عدم همخوانی یک شغل با خود را با مشاهده نمودارها و جداول جزئی برای همه سنجه‌ها و مقیاس‌های مورد ارزیابی مشاهده نموده و به دیدگاهی کلی در خصوص سازگاری خود با شغل دست یابید.

6. ابزار افزودن به علاقه‌مندی‌ها:

ابزار "افزودن به علاقه‌مندی‌ها" (در قالب شکلک در پایین هر کارت) به شما کمک می‌کند فهرستی از مشاغل موردعلاقه خود را برای مراجعات بعدی ذخیره نمایید. این فهرست از طریق گزینه "مشاغل محبوب من" در منو کاربر قابل دسترسی است.