ترکیب علوم روان‌شناختی و هوش مصنوعی برای تضمین آینده شغلی

پروفایل‌سنتر نتیجه همکاری و راهنمایی گروهی از کارشناسان، متخصصان و مشاوران است. این محصول منحصربه‌فرد ترکیب هوشمندانه‌ای از علوم و فناوری، شامل فناوری اطلاعات، علم روانشناسی و دانش مدیریت است.

دانش و فناوری مورداستفاده در پروفایل‌سنتر به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

بینش روان‌شناختی

پروفایل‌سنتر از ابزارهای روان‌شناختی که توسط جامعه بین‌المللی روانشناسی و بر پایه دهه‌ها تجربه و تحقیق توسعه یافته است بهره می‌گیرید. این ابزارها به‌طور گسترده به‌عنوان استانداردهای طلایی در حوزه‌های استعدادیابی، تیپ‌شناسی فردی و سنجش رفتار شناخته می‌شوند.

خدمات سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر بر مبنای نظریه تطابق شغلی یا The Theory of Work Adjustment یا به‌اصطلاح TWA تدوین شده‌اند.

نظریه تطابق شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط است و کار را چیزی بیش از فرایندهای وظیفه‌مدار گام‌به‌گام می‌داند؛ کار تعاملات انسان را در بر می‌گیرد و منبعی از رضایت، پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان‌شناختی دیگر است. فرض اصلی در این نظریه آن است که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری است. این ارتباط زمانی در بهترین حالت است که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارت‌های کاری هماهنگ کرده باشند. لذا سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت‌آمیز عامل مهمی به شمار می‌رود.

پروفایل‌سنتر در بخش شناخت (سنجش سازگاری شغلی) از 9 ابزار سنجش (7 ابزار با نتایج کمّی و 2 ابزار توصیفی) جهت تعیین تیپ شخصیتی، هوش چندگانه، سطح مهارت‌های نرم، رغبت‌ها و تمایلات شغلی، ارزش‌های کاری، سبکِ کار، سطح اطلاعات و دانش عمومی، توانایی‌های جسمی و ذهنی و توان انجام فعالیت‌های روزمره کاری (درمجموع 205 مقیاس شامل 189 مقیاس کمی و 16 مقیاس توصیفی) استفاده می‌کند.

فناوری تطابق هوشمند

پروفایل‌سنتر نمایه‌ای اختصاصی و اعتبارسنجی‌شده (بر مبنای مکانیسم‌های تخصصی)، برای هر یک از اعضاء خود، عناوین شغلی، فرصت‌های شغلی، و شرکای تجاری خود (ارائه‌دهندگان خدمات توسعه فردی) ایجاد می‌کند. سپس با بهره‌گیری از متدهای تحلیل ریاضی، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی، میزان تطابق هر جفت موجودیت را محاسبه و در تعاملات داخل سامانه اعمال می‌نماید.

این زیرسیستم داده‌های ویژگی‌های کاربر و مشاغل از زیرسیستم‌های شناخت و داده‌های مشاغل جهت تحلیل نهایی و رتبه سازگاری فرد با هر گروه شغلی مرجع دریافت می‌کند. سپس داده‌های مقیاس‌های مورد سنجش را برای هریک از 7 آزمون اصلی به‌صورت جداگانه محاسبه و با فرمول‌های مختص هر آزمون نرمال‌سازی می‌گردند. رتبه سازگاری فرد با شغل را با استفاده از الگوریتم‌های آماری همبستگی (correlation)، برای هر ویژگی محاسبه و نتیجه نهایی را در قالب درصد سازگاری مرتب‌سازی و ارائه می‌گردد.

داده‌های غنی

پژوهش‌های گسترده‌ای در راستای ترکیب و به‌کارگیری توأمان پایگاه‌های داده بین‌المللی و منطقه‌ای مشاغل در پروفایل‌سنتر انجام پذیرفته است که منجر به طراحی متدی منحصربه‌فرد برای به‌کارگیری این ترکیب گردیده است.

داده‌های مشاغل پروفایل‌سنتر با استفاده از متدهای جمع‌آوری و جمع‌بندی داده‌ها به‌طور مستمر در ارتباط با منابع اطلاعاتی متن‌باز و در دسترس در اینترنت بوده و با جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از منابع مذکور، پایگاه داده عناوین شغلی و ویژگی‌های مشاغل را در قالب گروه‌های شغلی مرجع (حدود 1100 عنوان) به‌صورت مرتب به‌روزرسانی می‌کند. گروه‌های شغلی اصلی از پایگاه‌های داده مشاغل ملی و بین‌المللی مانند O*Net, ISCO, SOC, ESCO و همچنین داده‌های متن‌باز فهرست‌های شغلی و پایگاه‌های ارائه خدمات کاریابی استخراج گردیده‌اند. تشخیص ارتباط عناوین شغلی مورد استفاده توسط کاربران و کارفرمایان، با تحلیل داده‌های دریافتی با استفاده از متدهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در این زیرسیستم انجام می‌پذیرد.

بر همین اساس پروفایل‌سنتر خدمات خود را با بهره‌گیری از داده‌های غنی به شرح زیر ارائه می‌دهد:

  • 1100 عنوان شغلی مرجع (گروه شغلی) (Occupation)
  • 60،000 عنوان شغلی مرتبط
  • 2500 فعالیت کاری (Work activity)
  • 20،000 شرح وظیفه (Task)
  • 42،000 مهارت ابزاری
  • 26،000 مهارت فناورانه (نرم‌افزار)
  • و بیش از 3800 رشته تحصیلی

 

This website includes information from the O*NET 24.2 Database by the U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration (USDOL/ETA). Used under the CC BY 4.0 license. Profile.Center has modified all or some of this information. USDOL/ETA has not approved, endorsed, or tested these modifications.