پارسا ایرانمنش

38 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

لطفاً ‌برای خرید گزارش‌های تکمیلی بسته مورد نظر را انتخاب کنید

 


مناسب برای انتخاب رشته نهم به دهم

✔  چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب است؟
✔  کدام رشته‌های آموزشی متوسطه را انتخاب کنم؟
✔  کدام نرم‌افزارها برای آینده من مفید هستند؟

مشاهده نمونه این گزارش

ارتقاء به سیستم جدید


مناسب برای انتخاب رشته دانشگاه

✔  چه سطح تحصیلاتی برای من مناسب است؟
✔  کدام رشته‌های دانشگاهی را انتخاب کنم؟
✔  کدام نرم‌افزارها برای آینده من مفید هستند؟

مشاهده نمونه این گزارش

ارتقاء به سیستم جدید


مناسب کارجویان دارای تحصیلات دانشگاهی

✔  مناسب‌ترین صنعت و گروه شغلی برای استخدام
✔  فهرست مهارت‌های قابل توسعه (نقاط ضعف)
✔  فهرست نرم‌افزارهای مناسب برای یادگیری
✔  درصد تناسب مشاغل با ویژگی‌های شخصیتی فرد
✔  فهرست مشاغل سازگار و ناسازگار
✔  گزارش تحلیلی جامع سازگاری شغلی

مشاهده نمونه این گزارش

ارتقاء به سیستم جدید© 2021، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET