جستجو و آشنایی با مشاغل

(بر مبنای طبقه‌بندی‌های استاندارد جهانی)

جستجو، مشاهده و بررسی مشخصات و ویژگی‌های مشاغل (آینده شغلی، خطر اتوماسیون شغلی، میانگین حقوق و دستمزد، فعالیت‌های اصلی، چالش‌های مدیریتی و اجرایی، مخاطرات و شرایط محیط کاری شغل)، ویژگی‌های کارجوی مناسب برای تصدی شغل (تمایلات شغلی بر اساس تست هالند، ارزش‌های کاری، سبک‌کار، توانایی‌ها، مهارت‌ها، اطلاعات عمومی موردنیاز، تحصیلات، آموزش‌های غیر آکادمیک و تجربه کاری، نرم‌افزارها و ابزار مورداستفاده)، فرصت‌های شغلی و استخدام