مشاغل نظامی

فهرست کامل مشاغل نظامی شامل عناوین و توضیحات کلیه مشاغل زیرگروه این دسته شغلی


 • افسر تیم پرواز


  انجام و هدایت وظایفی درون هواپیماها به‌منظور حصول اطمینان از پایان موفقیت‌آمیز یک حمله، عملیات شناسایی، حمل‌ونقل هوایی و عملیات جستجو امداد. کاربری تجهیزات ارتباطی و راداری هواپیما، مانند برقراری ارتباط با ماهواره و پارازیت انداختن و قطع قابلیت‌های ارتباطی دشمن، کاربری سلاح‌ها و سیستم‌های دفاعی هواپیما؛ بررسی تجهیزات هواپیما پیش از پرواز، هنگام پرواز و پس از پرواز؛ و صدور فرمان پرتاب محموله‌ها یا پرش نیروها.

 • افسر کنترل پرواز و فرود هواپیما


  طراحی و هدایت عملیات و نگهداری از سکوی پرتاب، دنده بازدارنده و سیستم‌های مکانیکی، هیدرولیکی و کنترلی مرتبط که عمدتاً در عملیات برخاستن و فرود هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نظارت بر آمادگی و ایمنی دنده بازدارنده، تجهیزات راه‌اندازی، سنگربندی و سیستم‌های کمک به بینایی هنگام فرود. برنامه‌ریزی و هماهنگی طراحی، توسعه و آزمایش سیستم‌های راه‌اندازی و بازیابی هواپیما؛ ارزیابی طرح‌های پیشنهادهای؛ تعیین تجهیزات مورد نیاز هواپیماهای جدید؛ تهیه اطلاعات و دستورالعمل‌های فنی برای عملیات کمک‌های فرود؛ و آموزش کارکنان در رویه‌های برخاستن و فرود هواپیما.

 • افسر یگان زرهی


  هدایت عملیات تانک‌ها، خودروهای زره‌پوش سبک، وسایل نقلیه یورشی خاکی-آبی در شرایط نبرد روی زمین یا محیط‌های آبی. هدایت اعضای تیم‌ها در جریان عملیات سیستم‌های شناسایی و آتش؛ هماهنگی عملیات مرتبط با تجهیزات ارتباطی و جهت‌یابی پیشرفته سیار؛ هدایت نقل‌وانتقال نیروها و تجهیزات در جریان نبرد؛ تدوین و اجرای طرح نبردها، از جمله به‌کارگیری تاکتیکی واحدهای زره‌پوش؛ و هماهنگی با واحدهای پیاده‌نظام، توپخانه و پشتیبانی هوایی.

 • افسر توپخانه و موشک‌انداز


  مدیریت عملیات نیروها و تسلیحات به‌منظور نابودسازی موقعیت‌ها، هواپیماها و کشتی‌های دشمن. طراحی، هدف‌گیری و هماهنگی آرایش تاکتیکی واحدهای توپخانه میدانی و سیستم‌های پدافند موشکی؛ هدایت نحوه استقرار و عملیات سیستم‌های ارتباطی کنترل آتش؛ هدف‌گیری و پرتاب موشک‌های بالستیک بین‌قاره‌ای؛ هدایت انبار کردن و جابجایی تسلیحات و مهمات هسته‌ای؛ نظارت بر امنیت ذخیره‌سازی تسلیحات و تأسیسات پرتاب موشک؛ و مدیریت نحوه نگهداری از سیستم‌های تسلیحاتی.

 • افسر قرارگاه فرماندهی


  مدیریت عملیات سیستم‌های ارتباطی، ردیابی و تسلیحاتی حیاتی مورد نیاز در کنترل عملیات زمینی، هوایی و دریایی. مدیریت حلقه‌های حیاتی ارتباطی بین نیروهای هوایی، دریایی و زمینی؛ تدوین و اجرای طرح‌های وضعیت‌های اضطراری هنگام بلایای طبیعی و شرایط جنگی؛ هماهنگی تیم‌ها و سازمان‌های واکنش به حالت‌های فوق‌العاده؛ ارزیابی اطلاعات مرکز فرماندهی و تعیین لزوم گزارش‌دهی به سران ارشد نظامی یا دولتی؛ مدیریت عملیات سیستم‌های تجسس و ردیابی؛ ارائه اطلاعات و راهنمایی فنی در مورد توانایی‌ها و آمادگی انجام عملیات؛ و هدایت عملیات تسلیحات هدف‌گیری، شلیک و سیستم‌های پرتاب کامپیوتری.

 • افسر پیاده‌نظام


  هدایت، آموزش و رهبری واحدهای پیاده‌نظام در عملیات میدان‌های نبرد. هدایت آرایش تسلیحات، وسایل نقلیه و تجهیزات پیاده‌نظام؛ هدایت مکان‌یابی، ساخت و استتار مواضع و تجهیزات پیاده‌نظام؛ مدیریت عملیات ارتباطی میدانی؛ هماهنگی با واحدهای پشتیبانی زره‌پوش، توپخانه‌ای و هوایی؛ اجرای برنامه‌های استراتژیکی و تاکتیکی، شامل تدوین و توسعه طرح نبرد؛ و رهبری عملیات شناسایی مقدماتی.

 • افسر یگان ویژه


  رهبری تیم‌های ممتاز و برگزیده که اجرای عملیات نامتعارف هوایی، زمینی، یا دریایی را در زمان جنگ یا صلح بر عهده دارند. شامل حمله‌های متعرضانه، عملیات انهدام، شناسایی، جستجو امداد و ضد تروریستی. علاوه بر آموزش‌های متعارف نحوه نبرد، افسران نیروهای ویژه معمولاً آموزش‌های ویژه شنا، غواصی، چتربازی، بقا در شرایط سخت، اورژانس پزشکی و زبان‌های خارجه را پشت سر می‌گذارند. وظایف آن‌ها شامل موارد ذیل است: هدایت عملیات پیشرفته شناسایی و ارزیابی اطلاعات جاسوسی؛ به‌کارگیری، آموزش و تجهیز نیروهای خودی؛ هدایت حمله‌های هوایی و تهاجم به قلمرو دشمن؛ آموزش نیروها برای اجرای مأموریت‌های فردی و طرح‌های آزمایشی عملیات آتی؛ طراحی استراتژیکی و تاکتیکی برای مأموریت‌های دارای حساسیت سیاسی؛ و کاربری تجهیزات ارتباطی پیشرفته.

 • فرمانده عملیات نظامی تاکتیکی


  تمامی افسران ویژه نظامی و فرماندهان عملیات تاکتیکی که جداگانه به آن‌ها پرداخته نشد.

 • سرپرست تیم پرواز


  نظارت و هماهنگی فعالیت‌های اعضای تیم پرواز. ممکن است این ناظران فعالیت‌های مشابه کارکنان تحت نظارت خود را نیز انجام دهند.

 • سرپرست تیم تسلیحات


  نظارت و هماهنگی فعالیت‌های متخصصان تسلیحات/اعضای تیم تسلیحات. ممکن است این ناظران فعالیت‌های مشابه کارکنان تحت نظارت خود را نیز انجام دهند.

 • کادر تیم پرواز نظامی


  انجام وظایفی در طول پرواز برای حصول اطمینان از انجام موفقیت‌آمیز یک حمله و عملیات شناسایی، نقل‌وانتقال و جستجو امداد. کاربری تجهیزات ارتباطی و ردیابی هواپیما، از جمله ایجاد ارتباط با ماهواره‌ها و ایجاد پارازیت یا قطع قابلیت‌های ارتباطی دشمن؛ اجرای بازرسی از تجهیزات هواپیما پیش از پرواز، حین پرواز و پس از پرواز؛ کاربری و نگهداری از تسلیحات هواپیما و سیستم‌های دفاعی؛ کاربری و نگهداری از سیستم‌های سوخت‌گیری حین پرواز هواپیما؛ اجرای رویه‌های ایمنی و شرایط اضطراری هواپیما؛ محاسبه و تائید تعداد، وزن و اطلاعات تعادلی سرنشینان، محموله‌ها، سوخت و تجهیزات ویژه و اضطراری؛ و هدایت پرتاب محموله‌ها یا پرش نیروها.

 • کارشناس پرواز و فرود هواپیما


  کاربری و نگهداری از سکوی پرتاب، دنده بازدارنده و سیستم‌های مکانیکی، هیدرولیکی و کنترلی مرتبط که عمدتاً در عملیات برخاستن و فرود هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرند. نصب و نگهداری از سیستم‌های کمک به بینایی هنگام فرود. آزمایش و نگهداری از تجهیزات راه‌اندازی و بازیابی هواپیما با استفاده از تجهیزات آزمایش برقی یا مکانیکی و ابزار دستی؛ فعال‌سازی سیستم‌های بازدارنده فرودگاهی، مانند موانع و کابل‌های جلوگیری از برخورد، در جریان شرایط فرود اضطراری؛ هدایت عملیات راه‌اندازی و بازیابی هواپیما با استفاده از دست یا علائم نوری؛ و نگهداری سوابق عملیات راه‌اندازی، بازیابی و نگهداری از تجهیزات هواپیما.

 • کادر یگان زرهی


  کاربری تانک‌ها، خودروهای زره‌پوش سبک، وسایل نقلیه یورشی خاکی-آبی در شرایط نبرد روی زمین یا محیط‌های آبی. رانندگی خودروهای زره‌پوش که نیازمند دیدن آموزش‌های ویژه است؛ کاربری و نگهداری از سیستم‌های شناسایی و شلیک؛ کاربری و نگهداری از تجهیزات ارتباطی و جهت‌یابی پیشرفته سیار؛ نقل‌وانتقال نیروها و تجهیزات در جریان نبرد؛ و کاربری و نگهداری از تسلیحات جانبی، شامل مسلسل‌ها و نارنجک‌اندازها.

 • کادر یگان توپخانه و موشک‌انداز


  هدف‌گیری، شلیک و نگهداری از تسلیحات مورد استفاده در نابودسازی موقعیت‌ها، هواپیماها و کشتی‌های دشمن. اعضای تیم توپخانه میدانی معمولاً از تفنگ، توپ و خمپاره‌انداز در نبردهای زمینی استفاده می‌کنند درحالی‌که اعضای تیم پدافند هوایی از موشک و راکت استفاده می‌نمایند. اعضای تیم‌های توپخانه‌ای نیروی ریایی از اغلب از اژدر و موشک‌هایی که از کشتی‌ها یا زیردریایی‌ها شلیک می‌شوند استفاده می‌نمایند. آزمایش، بررسی و ذخیره‌سازی مهمات، موشک‌ها و اژدرها با انجام وظایفی در نگهداری روزانه یا پیشگیرانه از آن‌ها و تجهیزات مرتبط؛ برقراری و حفظ ارتباطات رادیویی و کابلی و کاربری سیستم‌های کامپیوتری تسلیحاتی هدف‌گیری، شلیک و پرتاب موشک.

 • کارشناس قرارگاه فرماندهی


  کاربری و زیر نظر گرفتن سیستم‌های ارتباطی، ردیابی و تسلیحاتی حیاتی مورد نیاز در کنترل عملیات زمینی، هوایی و دریایی. حفظ و هماهنگی ارتباطات حیاتی بین نیروهای هوایی، دریایی و زمینی؛ اجرای طرح‌های وضعیت‌های اضطراری هنگام بلایای طبیعی و شرایط جنگی؛ تنظیم و ارسال اطلاعات مرکز فرماندهی و گزارش‌دهی به سران ارشد نظامی یا دولتی تصمیم‌گیرنده؛ زیر نظر گرفتن سیستم‌های تجسس و ردیابی، مانند سیستم‌های پدافند هوایی؛ تفسیر و ارزیابی شرایط تاکتیکی و ارائه پیشنهاد به افسران ارشد؛ و کاربری تسلیحات هدف‌گیری، شلیک و سیستم‌های پرتاب کامپیوتری.

 • سرباز


  کاربری تسلیحات و تجهیزات در نبردهای زمینی. کاربری و نگهداری از تسلیحات، مانند تفنگ، مسلسل، خمپاره‌انداز و نارنجک‌های دستی؛ مکان‌یابی، ساخت و استتار مواضع و تجهیزات پیاده‌نظام؛ ارزیابی اراضی و ثبت اطلاعات نقشه‌برداری‌ها؛ کاربری و نگهداری از تجهیزات ارتباطی میدانی؛ ارزیابی لزوم ارائه یا هدایت واحدهای پشتیبانی آتش؛ نصب مواد منفجره و انجام عملیات مین‌روبی روی زمین؛ و شرکت در عملیات شناسایی مقدماتی.

 • تکنیسین رادار و ردیاب صوتی


  کاربری تجهیزاتی که از فن‌آوری رادیویی یا امواج صوتی برای شناسایی، ردیابی و تحلیل اشیا یا پدیده‌های طبیعی دارای اهمیت نظامی استفاده می‌نمایند. کارکنان مرتبط مستقر در مواضع زمینی، هوایی و دریایی در این گروه قرار می‌گیرند. ممکن است لازم باشد امور جزئی مرتبط با نگهداری از تجهیزات را نیز انجام دهند.

 • نیروی یگان ویژه


  تیم‌های ممتاز و برگزیده که اجرای عملیات نامتعارف هوایی، زمینی، یا دریایی را در زمان جنگ یا صلح بر عهده دارند. شامل حمله‌های متعرضانه، عملیات انهدام، شناسایی، جستجو امداد و ضد تروریستی. علاوه بر آموزش‌های متعارف نحوه نبرد، افسران نیروهای ویژه معمولاً آموزش‌های ویژه شنا، غواصی، چتربازی، بقا در شرایط سخت، اورژانس پزشکی و زبان‌های خارجه را پشت سر می‌گذارند. وظایف آن‌ها شامل موارد ذیل است: هدایت عملیات پیشرفته شناسایی و ارزیابی اطلاعات جاسوسی؛ به‌کارگیری، آموزش و تجهیز نیروهای خودی؛ هدایت حمله‌های هوایی و تهاجم به قلمرو دشمن؛ نصب و انفجار مواد منفجره برای انهدام اهداف؛ مکان‌یابی، شناسایی، خنثی‌سازی و انهدام مهمات دشمن؛ و کاربری و نگهداری از تجهیزات ارتباطی پیشرفته.