مشاغل حقوقی

فهرست کامل مشاغل حقوقی شامل عناوین و توضیحات کلیه مشاغل زیرگروه این دسته شغلی


 • وکیل و حقوقدان


  نمایندگی موکلان در دادگاه‌ها و دعاوی مدنی و سایر دعاوی حقوقی و قانونی، صدور اسناد حقوقی و مدیریت یا مشاوره موکلان در مقامات حقوقی. می‌تواند در یک حوزه خاص متخصص شود یا در تمامی حوزه‌های کلی وکالت فعالیت نماید.

 • کارشناس حقوقی قضایی


  کمک به وکلا یا قضات با تحقیق یا تهیه مدارک و اسناد حقوقی. ملاقات با موکلان یا کمک به وکلا و قضات در دادگاه.

 • قاضی مراجع اداری


  هدایت جلسات رسیدگی به محاکمه به‌منظور تصمیم‌گیری یا پیشنهاد برای تصمیم‌گیری در مورد شکایات و دعاوی مربوط به برنامه‌های دولتی یا سایر مسائل مربوط به دولت و گرفتن تصمیم. تعیین مجازات یا موضوعیت و میزان مسئولیت افراد، یا پیشنهاد پذیرش یا رد دعاوی، یا ایجاد مصالحه.

 • داور حل اختلاف


  تسهیل مذاکرات و حل مناقشات از طریق گفت‌وگو. حل مناقشات خارج از سیستم قضایی با جلب رضایت طرفین.

 • قاضی


  میانجیگری، مشاوره، داوری یا اجرای قانون در دادگاه. محکوم کردن مدعی علیه در پرونده‌های کیفری بر اساس قوانین و احکام دولتی. تشخیص مسئولیت مدعی علیه در پرونده‌های مدنی. صدور سند ازدواج و اجرای مراسم ازدواج.

 • دستیار حقوقی


  کمک به وکلا با تحقیق روی سوابق کیفری، بررسی حقایق، یا تهیه اسناد و مدارک حقوقی. اجرای تحقیق برای پشتیبانی از یک محاکمه حقوقی برای تنظیم دفاعیه، یا اجرای حکم قانونی.

 • منشی دادگاه


  هدف منشی دادگاه نگارش و ثبت اظهارات حاضران و رئیس دادگاه است. تشکیل بایگانی مناسب برای نگه‌داری پرونده‌ها، لایحه‌های کیفرخواست و اظهارات ثبت‌شده طرفین دعوا و رئیس دادگاه و ارسال نسخه‌ای از رأی صادره در دادگاه به طرفین دعوا از وظایف اوست.

  وظایف منشی دادگاه:

  • ثبت اظهارات طرفین دعوی در زمینه مورد دعوی
  • ثبت اظهارات رئیس دادگاه
  • تشکیل بایگانی مناسب برای نگه‌داری پرونده‌ها و لایحه‌های کیفرخواست و اظهارات ثبت‌شده طرفین دعوی و رئیس دادگاه
  • ارسال نسخه‌ای از رأی صادره در دادگاه به طرفین دعوی
  • دستور ثبت دادخواست شاکیان در دبیرخانه دادگاه
  • نگه‌داری نسخه‌های آرای صادره در دادگاه

 • کارشناس رسمی دادگستری


  جستجوی سوابق املاک و مستغلات، تحقیق روی عناوین و مشاغل، یا خلاصه‌سازی جزییات حقوقی و بیمه‌ای برای اهداف گوناگون. تهیه لیست رهن‌ها، قراردادها و دیگر ابزار مرتبط با عناوین با جست‌وجوی سوابق خصوصی و عمومی در شرکت‌های حقوقی، آژانس‌های املاک، یا شرکت‌های بیمه عناوین.