پارسا ایرانمنش

37 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

مهارت‌های قابل توسعه (نقاط ضعف)

مهارت‌های توسعه‌یافته (نقاط قوت)

نرم‌افزارهای مورد نیاز

نرم‌افزارهایی که برای دستیابی به شغل مناسب خود باید بر آن‌ها تسلط کافی پیدا کنید.


© 2020، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای بانک اطلاعات مشاغل O*NET