محسن کاظمی

16 ساله

نمایه استعدادها، ویژگی‌های شناختی-رفتاری و مسیر تحصیلی شغلی

فهرست مناسب‌ترین مشاغل برای فرد به تفکیک سطح تحصیلات


گروه شغلی درصد سازگاری
1 استاد هنر، تئاتر و موسیقی 95/6 %
2 استاد معماری 90/8 %
3 متخصص هنردرمانی 89/8 %
4 استاد زبان و ادبیات فارسی 87/4 %
5 استاد فلسفه و الهیات 85/7 %
6 مشاور ترک اعتیاد و اختلالات رفتاری 85/4 %
7 استاد زبان‌های خارجی 84 %
8 مشاور ازدواج و خانواده 83/2 %
9 استاد مطالعات ورزش 83 %
10 استاد تربیت معلم 82/2 %
11 استاد علوم محیط‌زیست 82/1 %
12 روحانی و کارشناس علوم دینی و مذهبی 81/3 %
13 روانشناس بالینی 80/6 %
14 مدرس مهارت‌های زندگی 80/3 %
15 مشاور سلامت روان 80/2 %
16 استاد علوم ارتباطات 78/9 %
17 متخصص روش‌های تدریس 78/1 %
18 مددکار اجتماعی بهداشت روان و اعتیاد 78 %
19 استاد مطالعات اقوام و فرهنگ‌ها 77/9 %
20 متخصص آسیب شناسی گفتاری 77/7 %
21 استاد پرستاری 77/4 %
22 روانشناس مشاوره 77/1 %
23 استاد علوم زمین، جو، دریا و فضا 77/1 %
24 استاد جامعه شناسی 76/9 %
25 استاد علوم سیاسی 75/6 %
26 طراح صحنه و نمایشگاه 75/4 %
27 متخصص طب سنتی و گیاهی 75/4 %
28 استاد مردم شناسی و باستان شناسی 75/4 %
29 فیزولوژیست ورزشی 74/9 %
30 متخصص علوم سیاسی 74/6 %
31 استاد حقوق جزا و جرم شناسی 73/6 %
32 استاد مددکاری اجتماعی 73/4 %
33 مشاور تحصیلی، شغلی 73/2 %
34 استاد روانشناسی 72/7 %
35 استاد بیولوژی و زیست شناسی 72/7 %
36 استاد تاریخ 72/7 %
37 مشاور توانبخشی 72/7 %
38 مددکار اجتماعی سلامت 72/4 %
39 مشاور ژنتیک 72/2 %
40 جامعه شناس 72/1 %
41 استاد بهداشت تخصصی 71/9 %
42 استاد اقتصاد 71/5 %
43 استاد جغرافیا 71/3 %
44 استاد شیمی 71/2 %
45 عصب روانشناس 70/9 %
46 استاد فیزیک 70/5 %
47 متخصص توان‌بخشی دید 70/2 %
48 روانپزشک 70/1 %

© 2020، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای استاندارد مشاغل o*net