معرفی تست‌های شغل‌یابی پروفایل سنتر

آزمون‌های استعدادیابی شغلی پروفایل سنتر در 8 بعد جداگانه طراحی گردیده‌اند و درمجموع 197 ویژگی (Trait) در دسته‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهند

منتشر شده در 19 آبان 1397 | گروه مرکز آموزش | 157 بازدید
معرفی تست‌های شغل‌یابی پروفایل سنتر

تست‌های شغل یابی پروفایل سنتر مجموعه از آزمون‌های روانشناسی و پرسشنامه‌های شناختی هستند که به بررسی ویژگی‌های فرد می‌پردازند.

آزمون‌های پروفایل سنتر در 8 بعد جداگانه طراحی گردیده‌اند. در این آزمون‌های شغل یابی درمجموع 197 ویژگی (Trait) در دسته‌های زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هر ویژگی (Trait) نشان‌دهنده یک خصیصه یا مقیاس از فرد است که می‌تواند در روند زندگی و کار او تأثیرگذار بوده و مقدار آن برای هر فرد و شغل منحصربه‌فرد است، لذا با مقایسه میزان همخوانی مقادیر در هر ویژگی می‌توان به درکی صحیح از میزان هماهنگی و همخوانی یک شغل با فرد دست یافت.

دسته‌بندی ابعاد موردسنجش به‌صورت زیر انجام گرفته است:

الف- آزمون‌های شناختی:

ب- پرسشنامه‌های خودارزیابی

  • اطلاعات عمومی (Knowledge)، درمجموع دربرگیرنده ۳۳ ویژگی
  • مهارت‌های کاربردی (Skills) شامل مهارت‌های محتوا محور (Content)، مهارت‌های فرآیندی (Process)، مهارت‌های اجتماعی (Social)، مهارت حل مسئله (Problem solving)، مهارت‌های فنی (Technical)، مهارت‌های مرتبط با سیستم‌ها (System skills) و مهارت‌های مدیریت منابع (Resource management)، درمجموع دربرگیرنده ۳۵ ویژگی
  • توانایی‌های جسمی و ذهنی (Abilities) شامل توانایی‌های شناختی (Cognitive)، حسی (Sensory)، سایکوموتور (Psychomotor) و فیزیکی (Physical)، درمجموع دربرگیرنده ۵۲ ویژگی
  • فعالیت‌های اصلی کاری موردعلاقه (Generalized work activities)، درمجموع دربرگیرنده ۴۱ ویژگی

توضیح کامل ویژگی‌های مورد سنجش در هر آزمون در صفحه معرفی آزمون ارائه شده است.

در بخش خدمات سنجش سازگاری شغلی، نرم‌افزار تطابق هوشمند پروفایل سنتر با مقایسه نتایج به‌دست‌آمده از تست‌های افراد با مقادیر ویژگی‌های مشاغل، میزان سازگاری و تناسب فرد با هر شغل را با استفاده از فرمول‌های همبستگی آماری سنجیده و گزارش سازگاری شغلی فرد را تولید می‌کند.

توضیح کامل در خصوص محتوای گزارش سنجش سازگاری شغلی را می‌توانید از طریق این لینک مشاهده فرمایید.