بسته سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) ویژه کارجویان

کارجویان کسانی هستند که فارغ از دارا بودن یا نبودن تحصیلات آکادمیک، به دلیل حضور در بطن جامعه، به مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی و ذهنی دست پیدا کرده‌اند که می‌تواند در انجام وظیفه در برخی مشاغل برای آن‌ها مفید باشد. بسته سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) کارجویان برای این گروه از افراد طراحی شده است.

منتشر شده در 6 آبان 1397 | گروه راهنمای خدمات پروفایل سنتر | 203 بازدید
بسته سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) ویژه کارجویان

سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) چیست؟

اهمیت سازگاری شغلی (تناسب شغلی)

بسته سازگاری شغلی ویژه کارجویان چه چیزی را می‌سنجد؟

مبنای علمی و پشتوانه سنجش سازگاری شغلی

مزایای سامانه سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر

بسته سنجش سازگاری شغلی کارجویان برای چه کسانی مناسب است؟

سنجش سازگاری شغلی چه کمکی به کارجویان می‌کند؟

چه آزمون‌هایی در بسته سنجش سازگاری شغلی کارجویان مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

با خرید بسته سنجش سازگاری شغلی کارجویان چه چیزی به دست می‌آورم؟

 

سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) چیست؟

عبارات "سازگاری شغلی" یا "تناسب شغلی" اشاره به میزان یا درجه همخوانی و تناسب یک کارجو با شغل خاص دارند. به این معنی که هر چه این درجه بالاتر باشد، آن فرد بهتر میتواند در آن شغل ایفای نقش کرده و از توانایی و شایستگی بیشتری برای تصدی شغل برخوردار است و در نتیجه کاندیدای بهتری برای استخدام در آن شغل محسوب میگردد.

سازگاری شغلی ترکیب و مجموعه‌ای از عوامل روانی و غیرروانی است. عوامل روانی یا درونی، احساسات و طرز تلقی فرد نسبت به شغل را در بر می‌گیرند و رابطه فرد را با کارش مشخص می‌نمایند، برای مثال تیپ شخصیتی، تمایلات شغلی و ارزش‌های کاری. در مقابل عوامل غیر روانی ابزار و وسایلی را شامل می‌گردند که در بیرون از وجود خود فرد قرار دادند، مانند دانش، مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی و ذهنی فرد.

اهمیت سازگاری شغلی (تناسب شغلی)

تناسب شغل و شاغل به این معناست که شغل باید با ویژگی‌های فرد سازگاری داشته باشد تا موجب افزایش رضایت شغلی فرد و در نتیجه افزایش بهره‌وری و کارایی او در سازمان شود. هر قدر افراد شاغل در یک سازمان از شغل خود رضایت بیشتری داشته باشند، به همان اندازه برای سازمان در رسیدن به اهداف خود مفیدتر خواهند بود.

اگر ویژگی‌های افراد و نوع شغل آن‌ها با هم متناسب باشد، رضایت شغلی به بالاترین حد می‌رسد و در نتیجه جابه‌جایی کارکنان به پایین‌ترین میزان، تنزل پیدا می‌کند.

اشخاص از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوت‌اند. هر یک از افراد صفات و ویژگی‌هایی دارند که در مجموع ویژگی‌های آن‌ها را تشکیل می‌دهد. هرچند بعضی اشخاص شباهت‌هایی با هم دارند، اما هیچ‌گاه دو نفر به‌طور کامل شبیه هم نیستند.

بسته سازگاری شغلی ویژه کارجویان چه چیزی را می‌سنجد؟

شایستگی‌های فردی در 3 لایه طبقه‌بندی می‌گردند که با ارزیابی درجه تناسب فرد با شغل در هر یک از آن‌ها می‌توان به درجه همخوانی فرد با شغل دست یافت:

الف – ذات و درون‌مایه فرد

ب- دانش فرد

ج- تجربیات حرفه‌ای فرد

بسته سازگاری شغلی ویژه کارجویان به سنجش ویژگی‌های فرد در این لایه‌ها می‌پردازد:

 1. تناسب ذات و درون‌مایه فرد با شغل

اولین لایه شایستگی‌های فردی در ارتباط با شغل، در درون افراد شکل می‌گیرد. تناسب ذات و درون‌مایه فرد با شغل، سازگاری بین فرهنگ حاکم بر یک شغل و شخصیت، ارزش‌ها و نیازهای درونی فرد را ارزیابی می‌کند. این سطح از سازگاری شامل سنجش تناسب در تیپ شخصیتی و ذات فرد و سبک و ارزش‌های کاری اوست.

برای تناسب ذات و درون‌مایه فرد با شغل سه ویژگی مورد سنجش قرار می‌گیرد:

 • سازگاری بین شخصیت فرد و ویژگی‌های فرد مناسب برای تصدی شغل
 • تناسب بین سبکِ کار فرد با شرایط کاری شغل
 • تناسب و تجانس میان ارزش‌های کاری فرد با ارزش‌های کاری برآورده شده در شغل و محیط کار
 1. تناسب دانش فرد با شغل

با افزایش سن و ورود فرد به جامعه و محیط‌های آموزش آکادمیک، به‌مرور سطوح متفاوتی از دانش در قالب اطلاعات عمومی و مهارت‌های کاربردی در زمینه‌های مختلف در قالب شایستگی‌های علمی فرد در او شکل می‌گیرد.

اطلاعات عمومی، حوزه‌های عمومی دانش و مجموعه‌ای از اصول و قواعد است که فرد در طول زمان به سطحی از آن‌ها دست پیدا می‌کند تا برای حل مشکلات و مسائل در حین انجام‌وظیفه در مشاغل مختلف از آن‌ها استفاده نماید.

مهارت‌های کاربردی، ظرفیت‌های توسعه‌یافته افراد هستند که به روند یادگیری و انجام‌وظیفه در یک شغل کمک می‌کنند. یک مهارت کاربردی، توانایی انجام صحیح یک وظیفه است که عموماً در طول زمان و با بهره‌گیری از آموزش و تجربه، در فرد توسعه یافته است. مهارت‌ها ممکن است در انجام وظایف مشاغل مختلف و یا صرفاً در حین آموزش دیدن بکار گرفته شوند.

 1. تناسب تجربیات حرفه‌ای فرد با شغل

توانایی‌های جسمی و ذهنی افراد و مهارت آن‌ها در انجام فعالیت‌های عمومی کاری عموماً پس از ورود به بازار کار و کسب تجربه به‌صورت حرفه‌ای در فرد پدیدار می‌گیرد.

توانایی‌های ذهنی و جسمی (Abilities) استعدادهای پایداری هستند که افراد برای انجام مشاغل به آن‌ها نیاز دارند.

در مقابل، فعالیت‌های اصلی کاری (Work Activities) قرار دارند که مجموعه‌ای از فعالیت‌های مشابهی هستند که به‌صورت یک مجموعه در مشاغل مختلف بکار گرفته می‌شوند. میزان آشنایی و توان فرد در انجام هر یک از مجموعه‌های فعالیت‌های اصلی ارتباط مستقیم با موفقیت فرد در مشاغل مرتبط با آن دسته فعالیت‌ها دارد.

مبنای علمی و پشتوانه سنجش سازگاری شغلی

خدمات سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) پروفایل‌سنتر بر مبنای نظریه تطابق شغلی یا The Theory of Work Adjustment یا به‌اصطلاح TWA تدوین شده‌اند.

نظریه تطابق شغلی مبتنی بر مفهوم ارتباط بین فرد و محیط است و کار را چیزی بیش از فرایندهای وظیفه‌مدار گام‌به‌گام می‌داند؛ کار تعاملات انسان را در بر می‌گیرد و منبعی از رضایت، پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان‌شناختی دیگر است. فرض اصلی در این نظریه آن است که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری است. این ارتباط زمانی در بهترین حالت است که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارت‌های کاری هماهنگ کرده باشند. لذا سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت‌آمیز عامل مهمی به شمار می‌رود.

مزایای سامانه سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر

سامانه سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) پروفایل‌سنتر، اولین و تنها سیستم سنجش سازگاری شغلی به‌صورت کمّی و عددی و کاملاً آنلاین در سطح جهانی است که علاوه بر استفاده از متدهای تشخیصی شناختی در بازه وسیعی از مقیاس‌های قابل‌سنجش (۱۹۷ مقیاس)، از ابزارهای هوش مصنوعی، اَبَرداده‌های مشاغل و یادگیری ماشینی برای تکمیل بانک اطلاعات مشاغل و واژگان مربوطه به‌صورت چندزبانه استفاده نموده است که در ترکیب با یکدیگر امکان سنجش تطابق فرد با همه عناوین شغلی را با معیارهای عددی دقیق فراهم می‌نمایند.

از مزایای سامانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پایگاه غنی داده‌های شغلی بالغ‌بر 1100 گروه شغلی و 60 هزار عنوان شغلی، برگرفته از اَبَرداده‌های مشاغل و پایگاه‌های داده بین‌المللی (مانند O*Net, ISCO, SOC, ESCO) و محلی مشاغل، بهبودیافته با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و بومی‌سازی‌شده بر اساس شرایط کشور
 • ایجاد ارتباط میان مشاغل، گروه‌های آموزشی و رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی دانشگاه‌های کشور (بالغ‌بر 2200 رشته تحصیلی)
 • استفاده از آزمون‌ها و پرسشنامه‌های استاندارد بر مبنای دانش روز
 • ارائه نتیجه کمّی در قالب درصد سازگاری فرد با شغل بر اساس ضریب همبستگی در 189 مقیاس (ویژگی‌های قابل‌سنجش افراد و مشاغل)
 • ارائه گزارش مشاغل سازگار با تیپ شخصیتی فرد
 • ارائه گزارش کامل جزییات سازگاری کاربر با شغل به ازای تک‌تک مشاغل
 • ارائه نسخه چاپی گزارش شامل ریز نتایج آزمون‌ها و پرسشنامه‌های تکمیلی، 70 شغل سازگار و 20 شغل ناسازگار با فرد

بسته سنجش سازگاری شغلی کارجویان برای چه کسانی مناسب است؟

 1. کارجویان

بسته سنجش سازگاری شغلی سطح سوم برای این گروه از افراد طراحی شده است. کارجویان کسانی هستند که فارغ از دارا بودن یا نبودن تحصیلات آکادمیک، به دلیل حضور در بطن جامعه، به مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی و ذهنی دست پیدا کرده‌اند که می‌تواند در انجام وظیفه در برخی مشاغل برای آن‌ها مفید باشد.

شناخت و معرفی این مجموعه توانمندی‌ها عموماً بر مبنای تصور فرد از نیاز یک شغل به این‌گونه توانمندی‌ها انجام می‌پذیرد و چه‌بسا در بسیاری از موارد، افراد به دلیل عدم آشنایی با مشاغل و نیازهای آن‌ها، در معرفی توانایی‌های خود کوتاهی کرده و در استخدام در شغلی که می‌تواند با آن‌ها سازگاری کامل داشته باشد ناکام بمانند. لذا شناسایی توانایی‌ها از یک‌سو و شناسایی مشاغل سازگار با این توانایی‌ها از سوی دیگر می‌تواند کمکی ارزنده به کارجویان در فرایند استخدام در شغل مناسب آن‌ها باشد.

 1. بنگاه‌های کاریابی

مؤسسات و آژانس‌های کاریابی در ارتباط مستقیم با کارفرمایان و کارجویان هستند و با برقراری ارتباط میان این دو گروه، نیازهای هر دو طرف را برآورده می‌سازند. این مؤسسات برای ارائه بهتر خدمات، نیاز به دستیابی به شناختی مناسب از کارجو و شغل دارند تا بتوانند کارجوی مناسب را به کارفرما پیشنهاد دهند.

بسته سنجش سازگاری شغلی کارجویان، ابزاری مکمل در ارائه خدمات بنگاه‌های کاریابی محسوب می‌گردد.

بنگاه‌های و مؤسسات کاریابی می‌توانند برای تهیه بسته‌های سنجش سازگاری شغلی به‌صورت عمده با ما تماس بگیرند.

سنجش سازگاری شغلی چه کمکی به کارجویان می‌کند؟

بسته ارزیابی تناسب شغلی (سازگاری شغلی) کارجویان برای این گروه از افراد طراحی شده است.

کارجویان کسانی هستند که فارغ از دارا بودن یا نبودن تحصیلات آکادمیک، به دلیل حضور در بطن جامعه، به مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، مهارت‌ها و توانایی‌های جسمی و ذهنی دست پیدا کرده‌اند که می‌تواند در انجام وظیفه در برخی مشاغل برای آن‌ها مفید باشد.

شناخت و معرفی این مجموعه توانمندی‌ها عموماً بر مبنای تصور فرد از نیاز یک شغل به این‌گونه توانمندی‌ها انجام می‌پذیرد و چه‌بسا در بسیاری از موارد، افراد به دلیل عدم آشنایی با مشاغل و نیازهای آن‌ها، در معرفی توانایی‌های خود کوتاهی کرده و در استخدام در شغلی که می‌تواند با آن‌ها سازگاری کامل داشته باشد ناکام بمانند. لذا شناسایی توانایی‌ها از یک‌سو و شناسایی مشاغل سازگار با این توانایی‌ها از سوی دیگر می‌تواند کمکی ارزنده به کارجویان در فرایند استخدام در شغل مناسب آن‌ها باشد.

چه آزمون‌هایی در بسته سنجش سازگاری شغلی (تناسب شغلی) کارجویان مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

سامانه سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر از آزمون‌ها و سنجش‌گرهای زیر برای ارزیابی کارجویان استفاده می‌نماید:

الف- آزمون‌های روان‌شناختی:

 • تیپ شخصیتی کاربر بر مبنای مدل Myers–Briggs Type Indicator، دربرگیرنده ۸ مقیاس توصیفی
 • رغبت‌های کاری کاربر بر مبنای Holland Code career inventory (RIASEC)، دربرگیرنده ۶ مقیاس کمّی
 • الگوهای تقویت شغلی (ارزش‌های کاری) (Occupational Reinforcer Patterns)، دربرگیرنده ۶ مقیاس کمّی

ب- پرسشنامه‌های خودارزیابی (بر مبنای تئوری Work Adjustment):

 • توانایی‌های جسمی و ذهنی (Abilities) شامل توانایی‌های شناختی (Cognitive)، حسی (Sensory)، سایکوموتور (Psychomotor) و فیزیکی (Physical)، درمجموع دربرگیرنده ۵۲ مقیاس کمّی
 • اطلاعات عمومی (Knowledge)، درمجموع دربرگیرنده ۳۳ مقیاس کمّی
 • کاراکتر شخصی مؤثر بر عملکرد فرد در محیط کار (سبک کار) (Work style)، درمجموع دربرگیرنده ۱۶ مقیاس کمّی
 • مهارت‌های کاربردی (Skills) شامل مهارت‌های محتوا محور (Content)، مهارت‌های فرآیندی (Process)، مهارت‌های اجتماعی (Social)، مهارت حل مسئله (Problem solving)، مهارت‌های فنی (Technical)، مهارت‌های مرتبط با سیستم‌ها (System skills) و مهارت‌های مدیریت منابع (Resource management)، درمجموع دربرگیرنده ۳۵ مقیاس کمّی
 • فعالیت‌های اصلی کاری موردعلاقه (Generalized work activities)، درمجموع دربرگیرنده ۴۱ مقیاس کمّی

آزمون‌ها و پرسشنامه‌های فوق همگی بر مبنای آزمون‌های استاندارد توسعه یافته و مورد استفاده در مراکز معتبر جهانی بوده و برای شرایط کشور بومی‌سازی شده‌اند.

با خرید بسته سنجش سازگاری شغلی کارجویان چه چیزی به دست می‌آورم؟

با خرید بسته ارزیابی تناسب شغلی (سازگاری شغلی) کارجویان، دسترسی شما به صفحه آزمون‌های پکیج باز گردیده و می‌توانید به انجام آزمون یا تکمیل پرسشنامه بپردازید. پس از تکمیل تمامی آزمون‌ها و پرسشنامه‌ها، گزارش سنجش سازگاری شما تولید می‌گردد و لینک دسترسی به گزارش فعال می‌شود.

با ورود به صفحه گزارش سازگاری شغلی، فهرست کاملی از مشاغل را به ترتیب درصد سازگاری با خود (بر اساس نتایج آزمون‌های انجام داده) مشاهده خواهید نمود که امکانات متعدد مرتب‌سازی، جستجو و فیلتر نتایج را خواهد داشت. جزییات امکانات مذکور را در صفحه راهنمای گزارش می‌توانید مشاهده نمایید.

همچنین امکان دریافت نسخه چاپی گزارش و ذخیره‌سازی آن در رایانه یا تلفن همراه و ارسال آن به دیگران را نیز خواهید داشت.

گزینه "افزودن به علاقه‌مندی‌ها" به شما کمک می‌کند فهرست کوتاه‌تری از مشاغل موردعلاقه خود با به‌منظور دسترسی‌های بعدی یا ارائه به مشاور خود در اختیار داشته باشید.

توجه داشته باشید که گزارش سنجش سازگاری شغلی شما یک‌بار و بر اساس نتایج آزمون‌های شما تولید می‌گردد ولی شما قادر خواهید بود همیشه با ورود به سامانه به گزارش خود دسترسی داشته باشید.