پارسا ایرانمنش

37 ساله

پروفایل °۳۶۰، نمایه استعدادها و ویژگی‌های فردی

جهت اطلاعات بیشتر در مورد نتایج خود، بر روی نتیجه یا علامت ؟ کلیک نمایید

تیپ شخصیتی (MBTI)

در حال بارگذاری ...

تمایلات شغلی (هالند)

ارزش‌های حرفه‌ای

سبکِ‌ کار

مهارت‌های کاربردی

دانش و اطلاعات عمومی

توانایی‌های ذهنی و جسمی

مهارت انجام فعالیت‌های کاری


© 2020، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر، برمبنای استاندارد مشاغل O*NET