پارسا ایرانمنش

36 ساله

نمایه استعدادها، ویژگی‌های شناختی-رفتاری و مسیر تحصیلی شغلی

جهت اطلاعات بیشتر در مورد نتایج خود، بر روی نتیجه یا علامت ؟ کلیک نمایید

تیپ شخصیتی (MBTI)

تمایلات شغلی (هالند)

ارزش‌های کاری

سبک‌ کار

مهارت‌های کاربردی

دانش و اطلاعات عمومی

توانایی‌های ذهنی و جسمی

مهارت انجام فعالیت‌های کاری


© 2019، تحلیل و پردازش داده‌ها توسط پروفایل‌سنتر